Snöröjning och skottning

På vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Tänk på att ta det försiktigt när halkan och snön kommer!

Vem gör vad?

Som fastighetsägare är det Familjebostäders uppgift att hålla trottoarer och vägar runt våra hus snöfria och framkomliga. Vi ser till att det går att ta sig fram vid entréer och till parkeringar, miljörum och tvättstugor. Du som hyr av parkeringsplats har själv ansvaret för att skotta din p-plats.

Övriga gator-, gång- och cykelbanor plogas och röjs av Göteborgs stad. Om du vill veta mer om hur de arbetar med snöröjning hittar du svar på vanliga frågor här: Vanliga frågor om snöröjning

Istappar och snöras

Fallande istappar och snöras från tak är en risk under vintern. Håll extra uppsikt på de balkonger, fasader eller takrännor du passerar och undvik att gå direkt under istappar eller överhängande snömassor. Kontakta Kundservice om du på någon av Familjebostäders fastigheter upptäcker istappar eller snömassor som utgör en risk.