P-platser

Familjebostäders lediga parkeringar, garage, MC- och båtplatser hittar du på nedan länk:

När en parkering sägs upp publiceras den först för hyresgäster i området under 1 vecka. Om den inte hyrts ut publiceras platsen sedan för samtliga hyresgäster i ytterligare 1 vecka. Om den är fortsatt  outhyrd läggs den i sista steget som BokaDirektplats för alla sökande.

Det går att hyra flera parkeringsplatser men om det finns intresseanmälningar från andra sökande som saknar bilparkering sedan tidigare, går dessa före de hushåll som redan hyr en parkering/garage.

Alla parkeringsavtal signeras digitalt på hemsidan. Funktionen kräver att du har tillgång till mobiltelefon eftersom en signeringskod skickas via SMS. Om du inte har mobiltelefon kan du få ett pappersavtal hemsänt.

För hyresgäster

Är du hyresgäst hos Familjebostäder, har förstahandskontrakt på en lägenhet och söker p-plats?

Klicka här för mer information om hur hyresgäster söker p-plats.

Parkeringstillstånd via Parkering Göteborg

Några av våra tillståndsparkeringar administreras av Parkering Göteborg. Det betyder att de hyresgästerna måste vända sig till Parkering Göteborg för att ansöka om parkeringstillstånd. Här kan du läsa mer om vilka parkeringar det gäller: Parkeringstillstånd via Parkering Göteborg.

Byta parkeringsplats?
Eftersom vi har kö på majoriteten av våra p-platser kan inte två eller flera hyresgäster byta parkeringar sinsemellan. P-platser måste sägas upp med tre månaders uppsägningstid så att alla i området har chans att söka parkeringen.

Säga upp parkeringsplatsen
Lättast görs detta via HemmaHos, där du kan säga upp parkeringen. Du kan också skicka in en blankett som finns här: Blanketter

Blanketten skickar du till:
Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Ångerrätt fordonsplats
Du har rätt att frånträda tecknat avtal på fordonsplats som du tecknat via vår webb, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet signeras. Om du tecknar avtal för en parkeringsplats som du kan nyttja redan underångerfristen ska du dock betala ett belopp som står i proportion till den tid du kunnat nyttja parkeringsplatsen fram till dess att du meddelar oss din avsikt att frånträda avtalet.

Fyll i blanketten här och skicka den till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Inte hyresgäst

Är du inte hyresgäst hos Familjebostäder men söker p-plats? Då vill vi först göra dig uppmärksam på att samtliga parkeringar är momsförpliktigade för icke hyresgäster och 25% momskostnad tillkommer till den annonserade hyran/avgiften.

Klicka här för mer information om hur du som inte är hyresgäst söker p-plats.

Nya hyror för parkering

Just nu pågår ett arbete med att justera våra hyror för parkeringsplatser. Priserna på parkeringen kommer förändras och sättas efter nya kriterier.

Vi har de senaste åren gjort en översyn över våra garage- och parkeringsplatser. Vi kunde då se att hyran för en parkeringsplats har varierat. Vi strävar nu efter att parkeringsplatser med liknande geografiskt läge och lika egenskaper ska ha lika hyra.

Det som avgör hyran för parkering är:

• Geografiskt läge (exempelvis innerstad eller ytterområden)

o Ju mer centralt desto större möjligheter till olika färdslag

• Parkeringens egenskaper

o Garagets eller parkeringsplatsens standard, exempelvis om det finns möjlighet att ladda elbil, värme, markparkering etc

• Vi har också jämfört med vad andra i Göteborg tar för sina parkeringar

o Exempelvis Göteborgs Stads Parkering och andra fastighetsbolag

Vår översyn av hyresnivåer på våra parkeringsplatser har utförts med hänsyn till samhällsförändringen och med fokus på mer hållbart resande. Därtill har hänsyn tagits till hyresgästers möjlighet att ta sig till olika platser med olika färdmedel.

Vi ser att det finns många fördelar att främja ett mer hållbart och jämlikt resande till och från våra fastigheter.

Hyrorna för parkeringsplatser förhandlas inte med Hyresgästföreningen.

Här kan du lära dig mer om vårt arbete för hållbart resande.

Frågor och svar om parkeringshyror

Vi strävar efter att ta ut marknadspriser utifrån devisen ”lika produkt, lika plats, lika pris”. I vissa områden innebär det en mindre höjning och i andra en större. Parkeringsplatsen kommer inte kosta mer för hyresgästen än vad dess faktiska kostnad är.

Du får information från oss om din parkeringsplats påverkas av nya priser.

Vi meddelar dig i god tid om den nya hyran och när ditt nuvarande avtal behöver uppdateras.

De flesta lediga platserna ligger utanför centrum medan de centrala delarna av Göteborg ofta har kö. Det har vi tagit hänsyn till i prissättningsmodellen.

En del av de ökade intäkterna kommer satsas på möjlighet för laddning av elfordon samt att öka det hållbara resandet genom bland annat bilpooler och andra tjänster som alla hyresgäster kan använda. Vi satsar också stort på laddplatser för elbil planerar att under 2024 skapa ungefär hundra laddplatser. Läs mer om det här: LÄNK)

Du kan säga upp till parkeringsplats via HemmaHos. Du kan också skriva ut och fylla i en blankett som du skickar till oss. Den hittar du här: Blanketter

För att få en hållbar prisbild som ligger i nivå med övriga staden har alla bostadsbolag i Framtidenkoncernen, beslutat att höja hyran för parkering.