P-platser

Familjebostäders lediga parkeringar, garage, MC- och båtplatser hittar du på nedan länk:

När en parkering sägs upp publiceras den först för hyresgäster i området under 1 vecka. Om den inte hyrts ut publiceras platsen sedan för samtliga hyresgäster i ytterligare 1 vecka. Om den är fortsatt  outhyrd läggs den i sista steget som BokaDirektplats för alla sökande.

Om det finns intresseanmälningar från andra sökande som saknar bilparkering sedan tidigare, går dessa före de hushåll som redan hyr en parkering/garage.

Alla parkeringsavtal signeras digitalt på hemsidan. Funktionen kräver att du har tillgång till mobiltelefon eftersom en signeringskod skickas via SMS. Om du inte har mobiltelefon kan du få ett pappersavtal hemsänt.

För hyresgäster

Är du hyresgäst hos Familjebostäder, har förstahandskontrakt på en lägenhet och söker p-plats?

Klicka här för mer information om hur hyresgäster söker p-plats.

Byta parkeringsplats?
Eftersom vi har kö på majoriteten av våra p-platser kan inte två eller flera hyresgäster byta parkeringar sinsemellan. P-platser måste sägas upp med tre månaders uppsägningstid så att alla i området har chans att söka parkeringen

Inte hyresgäst

Är du inte hyresgäst hos Familjebostäder men söker p-plats? Då vill vi först göra dig uppmärksam på att samtliga parkeringar är momsförpliktigade för icke hyresgäster och 25% momskostnad tillkommer till den annonserade hyran/avgiften.

Klicka här för mer information om hur du som inte är hyresgäst söker p-plats.