Tillgänglighetsredogörelse

Familjebostäder i Göteborg AB står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. På denna sida beskrivs hur webbplatsen familjebostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet “Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från familjebostader.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till info@familjebostader.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor på webbplatsen som inte validerar fullständigt.

Brister gällande vissa funktioner

 • Formulär saknar inmatningsstöd.
 • Formulär, validering står på engelska.
 • Sök-funktionen saknar inmatningsstöd.
 • Köksväljaren är ej anpassad till mobila enheter.
 • Aria labels saknas till viss del.

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär, köksväljaren m.m.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av familjebostader.se.

Löpande kontroller av tillgängligheten på familjebostader.se görs med hjälp av konsulter, intern expertis och automatiska tester.

Webbplatsen publicerades de 06 dec 2021

Senaste bedömningen gjordes den 03 dec 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 03 dec 2021.