Boplats

På Boplats kan du som inte redan är hyresgäst hos Familjebostäder söka ledig lägenhet. Naturligtvis är våra hyresgäster också välkomna att söka lägenheter på Boplats.

Så här söker du
• Registrera dig på www.boplats.se

• För att kunna söka lägenhet på Boplats behöver du vara registrerad där. Du måste vara 17 år för att kunna registrera dig och 18 för att kunna söka.

Krav enligt vår uthyrningspolicy

• Vi ställer inga inkomstkrav vid ansökan av lägenhet*. Däremot görs en kreditkontroll. Sökanden får inte ha betalningsanmärkning som är relaterad till boende uppkommen de senaste 24 månaderna.

• Konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna eller uppsägningsgrundande misskötsamhet godkänns ej. Regeln omfattar exempelvis kriminell verksamhet, hot eller våld, vanskötsel av lägenhet, oriktiga hyresförhållanden, upprepade störningar eller skuld till bostadsföretag.

• Blivande hyresgäster ska styrka att nuvarande boende ska avvecklas.

• Kontraktsinnehavare ska ha behov av lägenheten för permanentboende.

• Kontraktsinnehavare ska utgöras av en fysisk person, inte företag eller organisationer med undantag för avtal via Göteborgs Stad.

• För gemensamt kontrakt ska sökande och medsökande vara gifta eller sambor med äktenskapsliknande samlevnad där syftet är att båda ska bo långsiktigt i lägenheten.

• Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav i policyn.

Läs mer i vår uthyrningspolicy

* I utvecklingsområden (Bergsjön och Tynnered) har vi en särskild uthyrningsregel, vi prioriterar här förvärvsinkomsttagare: I ett enskilt delområde får högst 20 procent av lägenheterna hyras ut till individer som har försörjningsstöd som sin huvudsakliga inkomstkälla. Detta gäller även våra områden i Backa på Hisingen.