Utemiljö

Den gemensamma gården 

Utemiljön i närheten av den egna bostaden är bland de viktigaste miljöer vi har i våra områden. Här ska du kunna koppla av, få en pratstund på en bänk, fika eller låta barnen leka. Därför är vi noga med att göra våra gårdar och miljöerna runt våra hus så inbjudande, funktionella och variationsrika som möjligt. Ett trivsamt vardagsrum öppet för alla!

Det ska inte bara vara fint på sommaren, utan vi vill att det ska finns något där som är tilltalande oavsett årstid, exempelvis vintergröna växter, konstverk och bra belysning.  Våra hus är från många olika tidsperioder och är byggda i många olika stilar. 

Vi försöker se till att utemiljön passar ihop med dessa stilar så att det skapas en helhet. Då blir det en vacker miljö. Vi arbetar också för att göra varje bostadsområde så unikt som möjligt. Man ska kunna vara stolt över att bo på just den gården eller i just det området.  

Skötsel av gårdar  

Våra miljövärdar sköter och förvaltar våra utemiljöer. Förutom att ta hand om växtligheten är de även engagerade i lekplatserna, jobbar med trygghet, snöröjning, gemensam utrustning och ser till att det blir rätt belysning under den mörka årstiden.

Miljövärdarna svarar även på frågor om källsortering och odlingsmöjligheter.  Vi arbetar efter en skötselmanual som i detalj beskriver vad som ska göras och hur under årets alla årstider.