Våra bin

Att köpa in bikupor är något som blir allt vanligare hos bostadsbolagen. Familjebostäder har 11 bikupor och totalt 700 000 bin i våra områden.

Det finns flera anledningar att skaffa bikupor men den kanske främsta anledningen stavas pollinering. Pollinering är kort och gott ett system för sexuell befruktning som används av en majoritet av växtarterna. Vissa växter pollineras med hjälp av vinden men de flesta är beroende av pollinatörer – Och här spelar honungsbina i en liga för sig. 

– Medan exempelvis humlor hoppar från ett äppleträd till en rödklöver till vitklöver så är honungsbin blomtrogna och håller sig till en och samma blomma, vilket gör de till mycket bättre pollinatörer, säger Leif Andersson, som har hand om Familjebostäders bin.

Bikupor mitt i bostadsområden – bör jag som hyresgäst vara orolig?

Att ha 60 000 bin som flyger runt i ett bostadsområde kan låta skrämmande, men bina har inget i sig som gör att de vill skada oss, och vi har inget som de vill ha, menar Leif.

– Bina kan sticka om de är hotade. Antingen om hela samhället är hotat eller att en individ är hotad, om man exempelvis råkar trampa på den. Men bina har inget i sig som gör att de vill skada oss, utan sticker, som sagt, enbart i självförsvar. Agerar man lugnt runt bina är det alltså ingen fara, säger Leif.

En potentiell livslång investering för ett bättre klimat

Den blåa lilla lådorna som dyker upp på allt fler ställen i vår stadsdel är inte mycket att skåda för blotta ögat, men bakom väggarna samarbetar 50 000 – 70 000 bin för att drottningen och i längden hela samhället ska överleva.

– Om man ska vara lite filosofisk så kan man säga att en bikupa har evigt liv. Bina byts ut ganska regelbundet, på sommaren var femte vecka och på vintern kan de leva ungefär ett halvår. Drottningen byts ut var tredje eller var fjärde år. Om tio år är det kanske samma kupa som står här, men det finns egentligen ingen likhet i innehållet, säger Leif.

Färsk, söt, drypande honung är nog vad de flesta tänker på när de ser en bikupa. Men för Familjebostäder är honungen en bisak. Vårt engagemang i bina grundar sig snarare i viljan av att få grönare områden, bidra till en ökad biologisk mångfald och ett bättre klimat.

Nyfiken på att veta mer om våra bin? Kika då gärna på denna film:

Läs gärna vad vi skrivit om närproducerad honung från våra bin här.