Hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du alltid få detta beviljat av Familjebostäder. Om du inte har ett tillstånd, riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Kortaste tiden för andrahandsuthyrning är 3 månader.

Den hyra som din andrahandshyresgäst betalar ska inte vara högre än den du själv betalar. Om du hyr ut din lägenhet möblerad, kan du göra ett tillägg på hyran med max 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår i den hyra du betalar, kan även dessa kostnader ingå för andrahandshyresgästen.

Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till enligt ovan, riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt. Om du skulle hyra ut lägenheten utan tillstånd för andrahandsuthyrning och tar ut för hög hyra, riskerar du att få böter eller fängelse upp till två år.

Tänk på att det är alltid du som är förstahandshyresgäst som är ansvarig för att hyran betalas i tid under tiden du hyr ut den i andra hand och att du fortsatt även är ansvarig för lägenheten. Uppstår problem med att grannar störs eller att lägenheten missköts behöver du se till att hyresgästen vidtar rättelse. Vid misskötsel riskerar du både uppsägning av hyresavtalet och att stå för kostnader för skador i lägenheten.

Det är viktigt att våra lägenheter hyrs ut på korrekt sätt. Om du inte har behov av din lägenhet ska den sägas upp för att hyras ut antingen till interna sökande på Omflyttningsplatsen eller till någon extern sökande på Boplats Göteborg.

Ansök om andrahandsuthyrning

Du kan ansöka om andrahandsuthyrning via postal blankett eller digitalt. Vill du ansöka digitalt gör du det genom att logga in på HemmaHos och välj “andrahandsuthyrning” i vänstermenyn, sedan är det bara att följa instruktionerna i formuläret. Du kan sedan följa din uppsägning och andrahandsuthyrning via dina ärenden på HemmaHos men även i Boendeappen.

Vill du ansöka via blankett laddar du ned blanketten här: Andrahandsuthyrning

Fyll i blanketten och skicka den med brev till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

När vi fått en komplett ansökan får du oftast besked inom tre veckor, men tiden kan variera vid arbetstoppar. Om andrahandsuthyrningen inte kan godkännas och du vill säga upp lägenheten gäller uppsägningstiden precis som vanligt – tänk därför på att sända in din ansökan i god tid.

Viktigt att känna till om andrahandsuthyrning
• För att få lov att hyra ut i andrahand krävs samtycke från hyresvärden eller tillstånd från Hyresnämnden. Andrahandsuthyrning utan tillstånd utgör grund för uppsägning och detsamma gäller om  tillståndet grundats på oriktiga uppgifter i ansökan.

• Är lägenheten möblerad får max 15% påslag göras och andra tillägg för exempelvis bredband ska vara till självkostnad.

• Kortaste tiden för andrahandsuthyrning är 3 månader.

Förstahandshyresgästen (du) ansvarar gentemot hyresvärden (Familjebostäder) för hyran och alla andra förpliktelser enligt hyresavtalet. Även om du inte bor i lägenheten är du alltså fortsatt ansvarig för den och det gäller såväl för hyror som skötsel. Förstahandshyresgästen (du) bedömer om andrahandshyresgästen är lämplig, Familjebostäder tar inte kreditupplysning på andrahandshyresgästen.

• Om du efter andrahandsuthyrningen inte ska återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet, tre månader före önskat avflyttningsdatum.

• Andrahandshyresgästen får aldrig överta lägenheten även om du inte längre skulle behöva den.

Mer information om andrahandsuthyrning finns på Hyresnämndens hemsida.