Renovering och ombyggnad

Vi erbjuder bostäder i olika storlekar i alla delar av staden. När vi renoverar och underhåller husen gör vi det varsamt och återanvänder material där det är möjligt. Vi tillgodoser behov av ökad boendestandard samtidigt som vi värnar tillgång till lägenheter med lägre hyra.

Våra fastigheter ska leva länge. När vi renoverar har vi långsiktighet och hållbarhet med som viktiga perspektiv. I större renoveringar för vi dialog eller har samråd med hyresgästerna för att få samsyn om behovet och ge hyresgästerna inflytande över sitt boende. Genom dialog och samråd med de boende får vi reda på vad de vill ha. Samtidigt kan vi berätta om vilka behov vi ser.

Vi renoverar hållbart och varsamt, och har hyresgästernas önskemål
i fokus.

Vi arbetar med hållbar renovering där sociala, miljömässiga, tekniska, ekonomiska och gestaltningsmässiga aspekter beaktas i alla våra projekt. Vår ambition är att ha väl underhållna fastigheter där vi i första hand uppfyller lagkrav och säkerhet, och att arbeta på ett professionellt och värdeskapande sätt. Rätt utförda åtgärder gör husen finare, mer attraktiva och höjer värdet i framtiden. Samtidigt vill vi vara innovativa och provar gärna ny teknik och nya metoder.

Vår ambition är att återanvända och tänka cirkulärt, och att använda material som har en så lång livslängd som möjligt. Rivningen av en panncentral i Högsbo blev mer av en demontering än rivning när materialinventeringen visade att mycket av material både inne och ute kunde återbrukas. Det som tas tillvara är exempelvis ett stort fönsterparti, spiraltrappor, marksten, lampor, dörrar, skåp, armaturer och buskar. Även inför våra renoveringar undersöker vi vad som kan återbrukas. Här kan du se exempel på några av de renoveringar som vi arbetar med just nu.