Omflyttning

Du som bor hos Familjebostäder kan söka omflyttning till annan lägenhet inom Göteborgs kommunala bostadsbolag.

Vi har en gemensam omflyttningsplats för Göteborgs kommunala bostadsbolag. Det betyder att du som redan bor hos oss kan söka lägenhet även hos Bostadsbolaget, Poseidon och Gårdstensbostäder.

Du behöver inte aktivera dig för att stå i kö på omflyttningsplatsen, det är din boendetid som gäller som kötid och du står automatiskt i kön om du bott i din lägenhet längre än tolv månader.

För omflyttning ställer vi följande krav:

• Sökande ska ha haft förstahandskontrakt i minst 12 månader i nuvarande lägenhet samt ha varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i lägenheten

• Sökande får inte ha inkassokrav för hyran under de senaste 12 månaderna

• Sökande får ha max en (1) konstaterad störning, där hyresgästen meddelats skriftligt om att en störning förekommit, under de senaste 12 månaderna.

Läs mer i vår uthyrningspolicy.

frågor och svar

Du som är hyresgäst hos ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg och vill byta bostad kan söka lediga lägenheter hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon på Omflyttningsplatsen. Syftet är att skapa större möjligheter för de som bor i kommunala hyresrätter att kunna flytta inom Göteborg.

När du väljer att logga in med bankid ska du skriva in ditt personnummer med 12 siffror. ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Om det ändå inte fungerar eller om du inte har Bankid så finns alternativet att be om inloggningsuppgifter. Det gör du genom att fylla i detta formulär.

Uppgifterna skickas via post och beräknas ta minst fem arbetsdagar. 

Under den tiden kan du inte logga in eller söka lägenhet för omflyttning.

Ja, ytterligare en person kan skrivas på det nya kontraktet vid omflyttning under förutsättning att ni varit gifta eller sammanboende under äktenskapslika former i minst tre år samt att personen är godkänd enligt Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder.

När en lägenhet blir ledig hos stadens kommunala bostadsbolag läggs den först ut på Omflyttningsplatsen. Om de sökande som erbjuds lägenheten på Omflyttningsplatsen tackar nej, eller om det inte finns intresse alls bland nuvarande hyresgäster, annonseras den ut på Boplats. Undantaget är lägenheter som har kortare inflyttningsdatum än tre månader.

Tyvärr går detta inte eftersom den nuvarande lägenheten måste sägas upp om man får en ny lägenhet via Omflyttningsplatsen, därför är det inte möjligt att söka en extra lägenhet vid separation.

Kötiden är samma som kontraktsdatum för din nuvarande lägenhet.  Omflyttning är endast aktuell för de som har förstahandskontrakt.

Det kan bero på att du har tackat nej till ett erbjudande för många gånger, att du inte har bott 12 månader i din nuvarande lägenhet, att du har en inkassoavgift eller skuld till bolaget, att du hyr med korttidskontrakt eller att lägenheten sagts upp. Spärr vid för många nej-svar ligger kvar i 6 månader räknat från ditt senaste nej. Spärr vid inkassoavgift ligger i 12 månader räknat från datum för senaste inkassokravet. Vid skuld till Familjebostäder försvinner spärren när betalning registrerats hos oss.