Vår historia

Ett företags historia präglar det vi är och gör idag. På 50-talet bildas Stiftelsen Familjebostäder. Tre medarbetare får i uppdrag att från kontoret i en källare på Gråberget köpa upp bostadshus, bland annat landshövdingehus i Majorna, för att rädda dem undan rivningsvågen i Göteborg och i stället renovera och bevara kulturskatten.

På 50-talet bygger Familjebostäder också mycket nytt – i Kortedala, Högsbo och Guldheden i sann folkhemsanda. År 1959 har Familjebostäder 4 000 lägenheter. I många hus installeras moderniteten tvättmaskin, som det kostar 1,50 per halvdag att nyttja.

Tallar och grönt gräs vid en huslänga i Högsbo. Gräset är grönt och himlen blå.

Högsbo är ett genuint 1950-talsområde där de flesta husen är byggda i tegel.

Under 60-talet byggs bostadsbristen bort med miljonprogrammet och förortsutvecklingen. Tynnered och Bergsjön växer, samtidigt som det bestäms att landshövdingehusen ska renoveras till godtagbar standard för att produktionskostnader och hyra ska hållas nere. Vid den här tiden finns mängder av omoderna lägenheter i Göteborg, ofta utan centralvärme och med toalett på gården. Familjebostäder växer, blir aktiebolag, äger 7 600 lägenheter och har 200 anställda.

Fasad på ett av husen på Siriusgatan. Fasaden kläds av ett konstverk i mosaik.

Punkthusen vid Rymdtorget byggdes på 1960-talet. Husen är idag Q-märkta.

På 70-talet moderniseras ungefär 500 lägenheter i landshövdingehus per år samtidigt som stor hänsyn tas till de gamla husens karaktär. Många små lägenheter byggs om till större för att familjer ska blandas med ensamhushåll.

En innegård med landshövdingehus i Majorna. Flera fönster står öppna och träden på gården är gröna.

På 70-talet moderniseras många av lägenheterna i våra landshövdingehus.

Se filmen om stadsdelen Majorna där våra landshövdingehus ligger.

Under 80-talet finns så många lediga lägenheter i Göteborg att man tvingas annonsera efter hyresgäster. Familjebostäder vinner en europeisk tävling om stadsförnyelse för landshövdingehusen. Hyresgästtidningen Värdsnyheter kommer ut med sitt första nummer, kabel-tv-nät införs, vi sänder tv i en lokal kanal.

På 90-talet står fortfarande lägenheter tomma, och Familjebostäder ger hyresrabatt. Bolaget fokuserar på att utveckla nya boendeformer, som ungdomsboende, och spännande miljöprojekt med ekologisk odling, återvinning och återvinning av byggmaterial. År 1996 är det inte längre lika trögt att hyra ut lägenheter. Vi driver projekt för en bättre vardag för våra hyresgäster, med exempelvis gemensamma datastugor och sysselsättningsprojekt i Bergsjön.

Ett av höghusen i Bergsjön med blått mönster på balkongerna.

På 90-talet utvecklar vi spännande projekt i bland annat Bergsjön.

I början av 2000-talet bygger Familjebostäder nytt i kvarteret Ostindiefararen och Sannegårdshamnen på Hisingen. Vi satsar på utveckling av utemiljön och anlägger bland annat många perennrabatter. I Bergsjön installerar vi eget vindkraftverk på ett tak. I Högsbo väljer vi solenergi på en fastighet.

På 2010-talet fortsätter vi att bygga nytt i bland annat Krokslätt, Majorna, Högsbo, Sannegårdshamnen och på Donsö. Vårt miljöengagemang får uppmärksamhet när Högsbos stadsgrisar bökar i stället för att maskiner gräver. Vi bygger Svanenmärkta hus och inför rökfritt boende. Och Tellusgatan i Bergsjön blir utnämnt till årets renoveringsprojekt. Alla lägenheter får fiber. Vi sätter solceller på alltfler tak och bygger laddstationer för elbilar.

Bild från en stor balkong på Däckshuset. Utsikt över Eriksberg med älven och båtar.

Däckshuset är svanenmärkt och blev utnämnd till Göteborgs bästa byggnad 2016.