Direktbyte

Ett direktbyte innebär att du byter lägenhet med någon annan. För att genomföra bytet behöver du kontakta Familjebostäder för ett samtycke.

För att få ett samtycke är det viktigt att vissa villkor uppfylls. I regel behöver både du och den du vill byta lägenhet med, ha bott i respektive lägenhet i minst ett år för att bytet ska godkännas. Det går inte att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Bytet ska inte medföra någon olägenhet för Familjebostäder, den som man vill byta med ska vara skötsam, kunna betala hyran och det ska inte finnas några andra skäl som talar emot bytet, som till exempel otillåten ersättning.

Följande villkor kan vara aktuella:

• Ändrade familjeförhållanden, ekonomi eller studie-/arbetsort

• Man får en bättre boendestandard med bytet

• Behov av hiss eller lägenhet i bottenplan

Om vi godkänner ert bostadsbyte inträder bytesparten i tidigare hyresgästs hyresförhållanden i både skyldigheter och rättigheter, lägenheten övertas i befintligt skick.

Ansökan – När du hittat en lägenhet att byta med

Du kan ansöka om direktbyte via postal blankett eller digitalt. Vill du ansöka digitalt gör du det genom att logga in på HemmaHos och välj ”direktbyte” i vänstermenyn, sedan är det bara att följa instruktionerna i formuläret. Du kan sedan följa ditt byte via dina ärenden på HemmaHos men även i Boendeappen.

Vill du skicka in postalt; Fyll i blanketten Direktbyte tillsammans med din bytespart och skicka in original, ej kopia till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Tänk på att din ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna påbörja arbetet – läs igenom informationen noga så att du inte missar något. Handläggningstiden är cirka 8 veckor men kan variera i semestertider. Ansökningarna handläggs i tur och ordning efter ankomstdatum.

Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte.