Förvaltning

Vi är stolta över de fastigheter vi har i uppdrag att förvalta. Det är ett uppdrag som varje dag engagerar våra nästan 250 anställda på olika vis. Med stort engagemang arbetar vi för att skapa trygga och trivsamma livsmiljöer. I våra fyra distrikt och elva områden tar vi hand om 2 680 trappuppgångar med 19 075 bostäder.

Vi har ingen egen nyproduktion. Vårt systerbolag Framtiden Byggutveckling bygger husen som vi sedan äger och förvaltar. Vi har ett nära samarbete för att kunna ta emot de färdiga husen som kommer till vår förvaltning i allt snabbare takt. Samtidigt gör vi vad vi kan för att skapa nya lägenheter genom att exempelvis omvandla lokaler, som inte behövs längre, till lägenheter.

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster trivs. Var och en ska kunna känna sig trygg och få den hjälp man behöver från oss. Det är något vi arbetar med varje dag. Det är vår vardag. För att få veta vad våra hyresgäster tycker bjuder vi in till möten, gårdsträffar, öppet hus och ibland knackar vi dörr. Vi frågar också regelbundet våra hyresgäster hur de trivs och vad de tycker om sitt boende i en enkät. Svaren i enkäten ger oss god vägledning när vi planerar vårt arbete.

De flesta av Familjebostäders anställda ägnar varje arbetsdag åt att ta hand om våra hus och skapa trivsamma och väl fungerande bostadsmiljöer. Det är framför allt våra bovärdar och miljövärdar som har mest kontakt med våra hyresgäster. När man ringer till oss svarar någon av kollegorna på kundservice. De svarar på frågor och bokar in möten. Varje år tar kundservice emot över 100 000 samtal och 25 000 webbärenden via HemmaHos.

Våra 449 fastigheter sysselsätter oss med en mängd olika uppgifter. Vi rensar rabatter och krattar löv, lagar och målar om, renoverar och utvecklar. Husen, gårdarna, rabatter och träd måste tas om hand för att de ska må bra och hålla i många år. Vårt arbete handlar både om det vi gör varje dag och ständiga förbättringar.