Hyra

Du betalar din hyra månadsvis och i förskott. Varje månad får du en hyresavi där det framgår vilken summa du ska betala och när hyran senast ska vara betald.

Om du av någon anledning inte får någon hyresavi måste du betala din hyra i tid ändå. Du kan då logga in på HemmaHos där du hittar din avi med inbetalningsuppgifter eller ringa till kundservice för att få betalningsuppgifter.

Vill du betala hyran med autogiro skickar du in blanketten Autogiroanmälan – medgivande. Andrahandshyresgäster kan inte ansöka om autogiro.

Vill du hellre ha din hyresavi som e-faktura anmäler du det via din internetbank.

Om du skulle bli sen med betalningen får du ett inkassokrav.

För att undvika betalningsanmärkningar, dröjsmålsränta eller inkassokostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om du av någon anledning inte kan betala din hyra i tid är det viktigt att du hör av dig till oss.

Kvalitetshyra – för en mer rättvis hyressättning
För att få en mer rättvis hyressättning använder Familjebostäder konceptet Kvalitetshyror Göteborg. Den innebär att våra hyresgäster får en hyra som speglar den kvalitet man har i sitt boende. Läs mer i frågor och svar som du nedanför.

Frågor och svar

Har du frågor och svar gällande den nya hyran för 2023 hittar du mer information här: Nya hyror för 2023

Hyran ska alltid vara betald sista vardagen i månaden. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Ja, logga in på HemmaHos och gå till ”Min lägenhet”, eller ring Familjebostäders avdelning för hyresadministration. Telefon 031-731 67 00 eller via e-post till familjebostader@familjebostader.se

Senaste hyresuppgörelsen gäller till dess ny överenskommelse träffas. Hyresuppgörelserna görs normalt i januari eller februari årligen.

Omkring åtta dagar efter förfallen betalning, får du ett inkassokrav från Svea Ekonomi. Inkassokravet innebär en kostnad på 180 kronor samt dröjsmålsränta. Betalas inte hyran heller efter påminnelser från Svea Ekonomi riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om du inte betalar hela beloppet enligt kravet från Svea Ekonomi riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten.

Du kan skriva ut en ny avi genom att logga in på HemmaHos. Du kan även kontakta kundservice på 031-731 67 00.

Avierna delas ut en gång i månaden.

Metoden innebär att vi fördelar hyran efter kvaliteter och egenskaper i varje fastighet. Syftet är helt enkelt att våra boende ska få en hyra som speglar den kvalitet och de egenskaper som finns i fastigheten där man bor.

Hänsyn tas till olika faktorer
I bedömningen tar vi hänsyn till faktorer som geografiskt läge i staden samt fastighetens standard och egenskaper. Det kan handla om typ av ventilation, tillgång till hiss samt fastighetsservice i området. Metoden med kvalitetshyra används bland annat för att fördela den årliga hyreshöjningen, där olika fastigheter får olika procentuell höjning. Kvalitet sätts i relation till hyresnivån, högre kvalitet ger högre höjning och lägre kvalité ger lägre höjning. Den årliga hyreshöjningen förhandlas mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen.

Konceptet Kvalitetshyror i Göteborg har utvecklats av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, Fastighetsägarna GFR och bolagen inom Framtidenkoncernen.