Hyra

Du betalar din hyra månadsvis och i förskott. Varje månad får du en hyresavi där det framgår vilken summa du ska betala och när hyran senast ska vara betald.

FAQ kring nya hyror för 2024
Vi har informerat om att hyran kommer att höjas genom trapphusinformation i alla våra fastigheter, i Boendeappen och här på hemsidan. Hyran justeras varje år och förhandlas med Hyresgästföreningen. I år är den genomsnittliga hyreshöjningen 5,35 procent. Läs mer här

Om du av någon anledning inte får någon hyresavi måste du betala din hyra i tid ändå. Du kan då logga in på HemmaHos där du hittar din avi med inbetalningsuppgifter eller ringa till kundservice för att få betalningsuppgifter.

Vill du betala hyran med autogiro skickar du in blanketten Autogiroanmälan – medgivande. Andrahandshyresgäster kan inte ansöka om autogiro.

Vill du hellre ha din hyresavi som e-faktura anmäler du det via din internetbank.

Om du skulle bli sen med betalningen får du ett inkassokrav.

För att undvika betalningsanmärkningar, dröjsmålsränta eller inkassokostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om du av någon anledning inte kan betala din hyra i tid är det viktigt att du hör av dig till oss.

Kvalitetshyra – för en mer rättvis hyressättning
För att få en mer rättvis hyressättning använder Familjebostäder konceptet Kvalitetshyror Göteborg. Den innebär att våra hyresgäster får en hyra som speglar den kvalitet man har i sitt boende. Läs mer i frågor och svar som du nedanför.

Vad används hyran till?

De pengar som Familjebostäder får från hyresgästernas hyresinbetalningar ska räcka till alla våra utgifter. Den största delen är så kallat underhåll såsom till exempel värme, vatten och avfall. Här kan du läsa mer om vad hyran går till: Vad används hyran till?

Hyresavier i Kivra

Kivra är en digital brevlåda där du kan få och betala din hyresavi från oss på Familjebostäder. Om du vill ha din hyresavi digitalt i Kivra behöver du ha eller skapa ett konto på www.kivra.se. Du som har ett konto kommer automatiskt få hyresavin i Kivra. Läs mer om betalning via Kivra

Frågor och svar

Hyran ska alltid vara betald sista vardagen i månaden. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Ja, logga in på HemmaHos och gå till ”Min lägenhet”, eller ring Familjebostäders avdelning för hyresadministration. Telefon 031-731 67 00 eller via e-post till familjebostader@familjebostader.se

Senaste hyresuppgörelsen gäller till dess ny överenskommelse träffas. Hyresuppgörelserna görs normalt i januari eller februari årligen.

Omkring åtta dagar efter förfallen betalning, får du ett inkassokrav från Svea Ekonomi. Inkassokravet innebär en kostnad på 180 kronor samt dröjsmålsränta. Betalas inte hyran heller efter påminnelser från Svea Ekonomi riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om du inte betalar hela beloppet enligt kravet från Svea Ekonomi riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten.

Du kan skriva ut en ny avi genom att logga in på HemmaHos. Du kan även kontakta kundservice på 031-731 67 00.

Avierna delas ut en gång i månaden.

Metoden innebär att vi fördelar hyran efter kvaliteter och egenskaper i varje fastighet. Syftet är helt enkelt att våra boende ska få en hyra som speglar den kvalitet och de egenskaper som finns i fastigheten där man bor.

Hänsyn tas till olika faktorer
I bedömningen tar vi hänsyn till faktorer som geografiskt läge i staden samt fastighetens standard och egenskaper. Det kan handla om typ av ventilation, tillgång till hiss samt fastighetsservice i området. Metoden med kvalitetshyra används bland annat för att fördela den årliga hyreshöjningen, där olika fastigheter får olika procentuell höjning. Kvalitet sätts i relation till hyresnivån, högre kvalitet ger högre höjning och lägre kvalité ger lägre höjning. Den årliga hyreshöjningen förhandlas mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen.

Konceptet Kvalitetshyror i Göteborg har utvecklats av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, Fastighetsägarna GFR och bolagen inom Framtidenkoncernen.

Det brukar stå “makulerad” på de fakturor som vi drar via autogiro. Får du en avi eller faktura av oss där det står “makulerad” innebär det att det att du inte skall betala något belopp “manuellt”. Vid en förändring av hyresbeloppet skickas det ut en avi/faktura och det står då makulerad på avin för att du ska veta hur mycket som har dragits från ditt konto. Beloppet dras som vanligt via autogiro.

Du som betalar hyran till bankgiro 420-6561 kan välja att få en elektronisk faktura, en e-faktura, direkt till din internetbank. Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. För att vi ska kunna identifiera dig som kund behövs en del uppgifter. Ha därför en hyresavi till hands när du gör din anmälan så att du kan ange ditt avtalsnummer. Du behöver även lämna en e-postadress som vi kan använda för att kontakta dig. Du får en bekräftelse på anmälan via e-post inom 10 dagar. När du har fått bekräftelsen kan du börja betala via e-faktura hos din internetbank. Har du frågor om e-fakturor eller vill ha hjälp att anmäla e-faktura kontaktar du din bank. Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura.