Vårt uppdrag

Familjebostäder bidrar till ett bättre Göteborg genom att med människan i fokus förvalta och utveckla hyresrätter och bostadsområden.

Vi skapar morgondagens hem
– tryggt, trivsamt och klimatvänligt tillsammans med göteborgarna.

Vi är ett av de stora bostadsföretagen i Göteborg. Men vi är inte vilket bostadsbolag som helst. Vi ägs av göteborgarna, Göteborgs Stad och som allmännyttigt bolag agerar vi både affärsmässigt och samhällsnyttigt.

Även om tiderna har förändrats mycket sedan vi bildades 1950, är vår verksamhet i grunden sig lik. Vi bygger nytt, vi förvaltar våra fastigheter och vi skapar trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Idag gärna med innovativa och klimatvänliga förtecken. Vi är cirka 270 medarbetare och har nästan 20 000 lägenheter i de flesta av Göteborgs stadsdelar.

I all vår verksamhet är dialogen med både hyresgäster och göteborgare central. För oss är det självklart att lyssna på hyresgästerna – det är deras hem och deras livsmiljöer vi arbetar i. Vår service kännetecknas av närhet, öppenhet och samarbete.

Här kan du läsa om våra värderingar.

Titta gärna på vår fina film om oss!