Vårt uppdrag

Familjebostäder bidrar till ett bättre Göteborg genom att med människan i fokus förvalta och utveckla hyresrätter och bostadsområden.

Målbild

Vår målbild lyder: Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare. Målbilden betonar att Familjebostäders uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag sträcker sig längre än till bostadens väggar och tak, vi tar även ansvar för de områden som våra hyresgäster lever i.


Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare.

Målbilden betonar att Familjebostäders uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag sträcker sig längre än till bostadens väggar och tak – vi tar även ansvar för de områden som våra hyresgäster lever i. Ordet ”skapar” understryker utvecklingsdimensionen i vår verksamhet, vilken också kopplas till stadens utveckling.

I all vår verksamhet är dialogen med både hyresgäster och göteborgare central. För oss är det självklart att lyssna på hyresgästerna – det är deras hem och deras livsmiljöer vi arbetar i. Vår service kännetecknas av närhet, öppenhet och samarbete.

För många är vi en trygg punkt i tillvaron. Vi finns tillgängliga med service dygnet runt och med personal i området under kontorstid. Genom vårt systerbolag Störningsjouren finns det alltid hjälp att få även under kvällar och helger.  

Vi bryr oss helt enkelt om våra hyresgäster genom att vara omtänksamma, mänskliga och tydliga. Och vi bryr oss om våra hus genom att ta hand om dessa på det lämpligaste sättet utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. 

Värderingar

Här kan du läsa mer om våra värderingar.