Mer om uthyrning

Här kan du bland annat läsa mer om uthyrningsregler vid överlåtelse, inneboende och uthyrning av lokal.

Uthyrning av förråd och lokal

Om du har behov av förråd eller en mindre lokal kan du kontakta ditt lokala områdeskontor för mer information eller lägga ett ärende i Boendeappen eller på HemmaHos. Våra större lokaler och lokaler som är avsedda för affärsverksamhet förvaltas av GöteborgsLokaler.

Inneboende

Du har möjlighet att hyra ut en del av din lägenhet, att ha en inneboende. För detta får du ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra. Tänk också på att rätten att ha inneboende endast gäller om du själv bor i lägenheten. Annars gäller reglerna för andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd, läs mer om andrahandsuthyrning.

Handel av hyresrätter

Det är brottsligt att sälja eller köpa ett hyreskontrakt. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse upp till två år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader, och högst fyra år. Den som har köpt, sålt eller försökt sälja ett hyresavtal kan förlora sin hyresrätt med omedelbar verkan.

Överlåtelse

En hyresgäst kan i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre ska använda lägenheten. Om det skulle vara aktuellt skickar du in en ansökan om överlåtelse av hyresavtal till Familjebostäder.

En förutsättning för överlåtelse av hyresavtal är att parterna är närstående till varandra och att de varaktigt har sammanbott under de tre senaste åren. Ytterligare förutsättning för överlåtelse är att den som ska överta lägenheten blir godkänd enligt våra regler. Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda.

Ansöker dödsbo om överlåtelse ska ansökan undertecknas av person som har rätt att teckna i dödsboets namn. Denna rätt ska styrkas med fullmakt.

Bifoga rätt handlingar
• Personbevis, inte äldre än tre månader, för både avtalsinnehavaren och den sammanboende, skall bifogas ansökan. Personbevisen skall innehålla adressuppgifter samt uppgift om datum för inflyttning.

• Aktuellt och styrkt arbetsgivarintyg eller motsvarande med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattesedel och preliminär deklaration.

• Tre senaste lönespecifikationer

Uppsägning

När du vill säga upp din lägenhet har du en uppsägningstid på tre månader.

Uppsägningen ska vara inkommen till Familjebostäder senast sista vardagen i månaden. Även sambo/make/maka som inte står med på hyresavtalet skriver under uppsägningen. Läs mer om hur du går tillväga för att säga upp ditt kontrakt.

Boendekalkyl

Hallå konsument kan du göra en budgetkalkyl och räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.