För leverantörer

Aktuella upphandlingar

Via länken nedan hittar du en lista över Familjebostäders pågående upphandlingar. Där kan du också ladda ner det aktuella förfrågningsmaterialet. Alla leverantörer kan lämna anbud.

Fakturor

Vi tar emot e-fakturor:

Organisationsnummer: 556114-3941

GLN: 7340184302044
Peppol ID ORG: 0007:5561143941
Peppol ID GLN: 0088:7340184302044

Önskar ni mer information eller har ni inte möjlighet att skicka e-faktura?
Besök denna sida: Fakturera Göteborgs Stad. Här kan ni få all väsentlig information samt skicka e-faktura via stadens leverantörsportal.

Faktureringsadress:
B420 Familjebostäder i Göteborg AB
Intraservice
405 38 Göteborg

Korrekt märkning och uppgifter på fakturor
För att vi ska kunna hantera fakturan och betala den i tid är det viktigt att den är korrekt märkt enligt nedan.

För er som får beställningar från oss via FAST2:
Beställarreferens 1: Arbetsordernummer (bestående av sex siffror)*
Beställarreferens 2: Beställarens för och efternamn

*Vid flera arbetsordrar på samma beställning ska högsta arbetsordernumret anges.

För er som får beställningar från oss via Proceedo:
Fält ordernummer: Ordernummer från Proceedo-order (ex. AAXXXXXXX)
Beställarreferens 1: Beställarens för och efternamn

För mer info kring märkning, se dokument: Fakturainnehåll specifikation (Pdf)

Vid eventuella frågor, kontakta: redovisning@familjebostader.se