Ägare och styrelse

Familjebostäder är ett helägt dotterbolag till Förvaltning AB Framtiden. Förvaltnings AB Framtiden ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB, ägare av stadens samtliga bolag.

Styrelse:
Magnus Nylander (M) ordförande
Ulf Lindh (L) vice ordförande
Ulla Ekman (V) andre vice ordförande
Maria Lundgren (S), ledamot
Elisabet Hansson (D), ledamot
Jim Tellefsdal (S), ledamot
Joel Abrahamsson (MP), ledamot

Arto Niskala (M), suppleant
Gunnar Larsson (S), suppleant
Jakob Sandahl (Fi), suppleant

Karin Jaxmark, arbetstagarrepresentant, Unionen
Annika Berntsson, arbetstagarrepresentant, Akademikerna
Camilla Claesson, arbetstagarrepresentant, Fastighets

Lekmannarevisorer:
Lars Lorentzon (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:
Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Revisor:
Karin Olsson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Organisation

Familjebostäders kärnverksamhet är den dagliga förvaltningen i våra olika områden. Dessa är indelade i fyra distrikt. Annan verksamhet är indelad i olika avdelningar, centralt placerade på Södra vägen 12.

Ledningsgrupp
Vd: Thorbjörn Hammerth
Administrativt stöd: Ulf Berglund
Fastighetsutvecklingschef: Sara Hamon
HR-chef: Ann-Catrin Skeppstedt
Kommunikationschef: Katrin Amgarth
Förvaltningschef: Thomas Samuelsson
Marknad- och innovationschef: Niklas Derunger
Säkerhetschef: Robert Jademyr

Bergsjön: Christian Nilsson
Tynnered: tf Thomas Samuelsson
Majorna/Kungsladugård: Patrik Lundgren
Norra/Söder: Robert Jademyr

En illustration över Familjebostäders organisation.