Ägare och styrelse

Familjebostäder är ett helägt dotterbolag till Förvaltning AB Framtiden. Förvaltnings AB Framtiden ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB, ägare av stadens samtliga bolag.

Styrelse:
Magnus Nylander (M) ordförande
Ulf Lindh (L) vice ordförande
Ulla Ekman (V) andre vice ordförande
Thomas Edin (S), ledamot
Karin Lindberg (D), ledamot
Jim Tellefsdal (S), ledamot
Joel Abrahamsson (MP), ledamot

Arto Niskala (M), suppleant
Maria Lundgren (S), suppleant
Jakob Sandahl (Fi), suppleant

Karin Jaxmark, arbetstagarrepresentant, Unionen
Annika Berntsson, arbetstagarrepresentant, Akademikerna
Camilla Claesson, arbetstagarrepresentant, Fastighets

Lekmannarevisorer:
Lars Lorentzon (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:
Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Revisor:
Karin Olsson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Organisation

Familjebostäders kärnverksamhet är den dagliga förvaltningen i våra olika områden. Dessa är indelade i fem distrikt. Annan verksamhet är indelad i olika avdelningar, centralt placerade på Södra vägen 12.

Ledningsgrupp
Vd, Thorbjörn Hammerth
Ekonomichef, Ulf Berglund
Chef Fastighetsutveckling, Sara Hamon
HR chef, Ann-Catrin Skeppstedt
Kommunikationschef, Katrin Amgarth

Distrikt Söder, Niklas Derunger
Distrikt Norr, Robert Jademyr
Distrikt Majorna/Kungsladugård, Thomas Samuelsson
Distrikt Bergsjön, Christian Nilsson
Distrikt Tynnered, Thomas Samuelsson