Ägare och styrelse

Familjebostäder är ett helägt dotterbolag till Förvaltning AB Framtiden. Förvaltnings AB Framtiden ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB, ägare av stadens samtliga bolag.

Ordförande
Emma Karlsson Landström (V)

1:a Vice ordf: Susanne Bomark (S)
2:a Vice ordf: Ulf Lindh (L)

Ledamöter
Magnus Nylander (M)
Elisabet Hansson (D)
Gunnar Larsson (S)
Julia Lundell (S)

Suppleanter
Anders Wikström (S)
Kristoffer Laanemets (M)
Ulla Ekman (V)

Arbetstagarrepresentanter
Camilla Claesson (Fastighets)
Annika Berntsson (Akademikerna)
Karin Jaxmark (Unionen)

Lekmannarevisorer:
Hans-Göran Gustafson (SD)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:
Stefan Dahlen (SD)
Jens-Henrik Madsen (S)

Revisionsbolag
Ernst & Young AB

Styrelsen 2023


Organisation

Familjebostäders kärnverksamhet är den dagliga förvaltningen i våra olika områden. Dessa är indelade i fyra distrikt. Annan verksamhet är indelad i olika avdelningar, centralt placerade på Södra vägen 12.

Ledningsgrupp
Vd: Thorbjörn Hammerth
Administrativt stöd: Ulf Berglund
Fastighetsutvecklingschef: Sara Hamon
HR-chef: Ann-Catrin Skeppstedt
Kommunikationschef: Katrin Amgarth
Förvaltningschef: Thomas Samuelsson
Marknad- och innovationschef: Niklas Derunger
Säkerhetschef: Robert Jademyr

Bergsjön: Christian Nilsson
Tynnered: tf Thomas Samuelsson
Majorna/Kungsladugård: Patrik Lundgren
Norra/Söder: Robert Jademyr

En illustration över Familjebostäders organisation.