Renoveringen i Änggården pågår

I södra hörnet av Änggården har Familjebostäder åtta flerbostadshus. Här pågår just nu en stor renovering.

Husen byggdes 1945 och omfattas av Göteborgs stads bevarandeprogram. De anses vara ett gott exempel på sin tids arkitektur och får därför inte förändras särskilt mycket. Dock är behovet av upprustning stort då renovering av större grad inte utförts sedan 1970-talet.

– Nu ska husen få ett lyft, både invändigt- och utvändigt säger Sara Hamon, chef för Fastighetsutveckling. Husen ska få nya fönster, fasader och tak. Dessutom ska vi byta vatten- och avloppsstammar, renovera badrum samt utföra en del annat underhåll i husen. Slutligen kommer vi att göra miljön utomhus fin och trivsam.

Vi har ett nytt avtal med lokalförvaltningen som innebär att fem av husen även fortsättningsvis kommer att hyras ut för stadens behov. Resterande tre hus kommer att hyras ut av Familjebostäder. Planen är att starta renoveringen under 2023 och avsluta den under 2025.

Renoveringen är så omfattande att evakuering av de som bor i husen idag kommer att behövas. Av den anledningen står nu ett antal lägenheter i Änggården tomma i avvaktan på att projektet startar.