Alla nyheter 11 June 2024

Grön renovering minskade utsläpp med närmare 40 procent

Återbruk, mer klimatvänligt byggmaterial, mindre stål, effektiva samarbeten och ett noggrant detektivarbete är några av faktorerna som minskade Familjebostäders koldioxidutsläpp med 38 procent.

– Vi har verkligen koncentrerat oss på att hitta alla möjliga sätt för att minska CO2-utsläppen. Det har gått mycket bättre än vad vi kunde tänka oss, säger Maria Wennerberg, projektchef på Familjebostäder.

Det är i Familjebostäders stora renovering av fem hus i Änggården som vi nått de fina resultaten. Granne med naturreservatet och Göteborgs botaniska trädgård ligger lamellhusen nära både stad och natur. Husen byggdes 1945 och omfattas av Göteborgs stads bevarandeprogram. De anses vara ett gott exempel på sin tids arkitektur och får därför inte förändras särskilt mycket. Dock var de i stort behov av renovering både invändigt och utvändigt.

Med fokus på klimatsmart renovering och med Göteborgs stads mål om att vid renovering halvera koldioxidutsläppen till 2025 genomförde vi det omfattande arbetet. Genom en gedigen klimatberäkning har vi nu fått svar på hur mycket vi lyckades minska koldioxidutsläppen.

– I klimatberäkningen har vi inkluderat i stort sett allt som går att räkna på, allt från byggmaterial till markarbeten och transporter, säger Mikael Lunneblad, miljösamordnare på Familjebostäder.

Det området där vi gjort störst förbättring är inom bygg där CO2-utsläppen halverats genom att vi bland annat minskat användningen av stål tack vare att vi tillsammans med entreprenören ändrade konstruktionen i balkongerna. Vi har också använt byggmaterial som till exempel betong och gipsskivor som framställts på ett mer klimatvänligt sätt.

– Vi har haft ett väldigt gott samarbete med vår entreprenör som möjliggjort mycket av de åtgärder som krävts, säger Mikael Lunneblad.

Återbruk har också varit i fokus och vi har tagit vara på allt från kök och vitvaror till fönsterbänkar och garderober. Dessutom var i stort sett alla WC-stolar och handfat i så gott skick att de kunde bevaras. För att minska avfallet så mycket som möjligt har vi undvikit att slänga exempelvis gamla fönster som i stället återanvänds på annat håll.

Även i utemiljön har vi minskat utsläppen genom att lägga mindre asfalt och använda återbrukad gatsten.

Totalt har klimatberäkningen visat på en CO2-minskning på 38 procent.

– Vi är jätteglada över det fina resultatet. Det är första gången vi tagit ett sådant helhetsgrepp kring koldioxidminskning i ett projekt och vi har lärt oss mycket. Nu tar vi med oss lärdomarna för att förbättra ytterligare i våra kommande projekt, säger Maria Wennerberg.