Tillbaka till 50-talet med framtidens kvalitet

På Gråbergets topp ligger fem av våra byggnader från femtiotalet. De är byggda som lamellhus, något som var vanligt vid den tiden, och benämns ofta som folkhemsarkitektur. Genom åren har olika renoveringar påverkat husens ursprungliga utseende men nu genomför vi en välbehövlig upprustning samtidigt som vi tar tillbaka den gamla charmen. Vi ser helt enkelt framåt genom att titta bakåt!

Temat för renoveringarna är återbruk och varsamt återskapande. Det betyder att vi lägger stor vikt både vid klimathänsyn och husets historia när vi åtgärdar de brister som idag finns i tak, fönster och fasad. Genom de åtgärder vi genomför minskar dessutom energiförbrukningen i fastigheterna med hela 20 procent.

Gammal stil med moderna tekniker

Under åttiotalet genomfördes flera renoveringar som gjort att husen tappat sin genuina karaktär av folkhemsarkitektur. Det vill vi ändra på. Därför har vi tagit fram en plan för att återskapa fastigheternas ursprungliga charm, samtidigt som vi bygger ett modernt, funktionellt och klimatsmart boende som håller över tid.

Det gör vi genom att återställa de genuina slätputsade fasaderna i husets originalfärger av mjukt gulbeige eller milt grönt, lägger ett rött tegeltak och flyttar ut alla fönster för att skapa ett mer tidstypiskt utseende. Fönstersmygarna putsar vi enligt det ursprungliga utförandet och de fönster som måste ersättas, tillverkas så likt originalfönstren som möjligt. Balkongerna får samma färger som husen för att skapa ett harmoniskt utseende.

Vi tar vara på och tar till vara

För oss är det viktigt att inte göra större avtryck på klimatet än vad som är nödvändigt. Därför har hela renoveringen en tydlig plan för återanvändning av de material som går att plocka ner och spara för användning vid nya projekt. Vi använder också återbrukat material när vi ersätter det nuvarande betongteglet på taken med ett gammaldags rött lertegel som varsamt plockats ner från andra fastigheter och sparats för det här tillfället.

Genom återbruket av takpannorna minskar utsläppen av växthusgaser med 26 ton jämfört med om vi skulle ha lagt ett helt nytt tak. Det motsvarar 10 000 mil med bil eller emissionerna från tillverkningen av 26 000 mjölkpaket! Samtidigt minskar avfallet med 100 ton som vi slipper slänga.

Dialog med hyresgästerna

Vi vill att du ska vara informerad om vad som händer och när det händer. Därför sätter vi både upp information i trapphusen och lägger i din brevlåda under arbetets gång. Vår entreprenör och vi på Familjebostäder skickar också ut nyhetsbrev där vi berättar hur arbetet fortlöper. Har du frågor kan du kontakta vår kundservice eller prata med vår ombyggnadssamordnare. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan av den här broschyren.

Vi har tacksamt tagit emot en antikvarisk undersökning som ni boende lämnat till oss. Det är roligt att ni värderar byggnadernas historia högt, eftersom den är utgångspunkt för en stor del av renoveringen. För att stärka inflytandet ytterligare har vi även bjudit in till en workshop. Här deltog flera hyresgäster i arbetet att ta fram ett underlag till konstnärerna som ska tävla om husens konstnärliga utsmyckning.

Kort om renoveringen

  • Adresser: Märlspiksgatan 2 och 4, Kabelgatan 27, 29 och 31
  • Fastighetstyp: lamellhus från 1950-talet, tilläggsisolerade 1983
  • Antal lägenheter: 118
  • Antal lokaler: 3
  • Vad: renovering av fasad, tak, fönster och fasadbelysning
  • Hur: med återbruk och återskapande av den ursprungliga charmen
  • Beräknad tidsperiod: augusti 2022 — maj 2024
  • Kontakt: ombyggnadssamordnare Bo-Göran Falk, e-post: bo-goran.falk@familjebostadeer.se, Kundservice, telefon: 031-731 67 00