Gärdsås

En bit från stadens centrum ligger Gärdsås. Ett område som klättar upp mot berget, där man från de högre nivåerna i området har fin utsikt. Här äger och förvaltar Familjebostäder drygt 1 000 lägenheter, fördelade på 12 hus.

Husen byggdes i början av 1970-talet och fick efter en renovering en speciell färgsättning som utgick från antroposofisk filosofi. Med tiden växte behovet av nya åtgärder. Utifrån husens tekniska standard tog vi hjälp av våra hyresgäster när det gällde till exempel ny färgsättning på husen. Man bjöds in till att tycka till och rösta på olika förslag. 2018 påbörjade vi arbetet med att byta fasader, fönster, förbättra utemiljö samt låtit uppföra konst på fasader, med mera. Vi har kommit en bit på väg.

Renovering av Siriusgatan – av nödvändighet och omtanke
Vi har renoverat halva området utvändigt cirka 600 lägenheter av totalt 1 200. Nu planerar vi för invändiga åtgärder som stambyte med nya badrum, och ett antal åtgärder som hyresgästerna kan välja själva om de vill ha eller inte.

Etappvis hyreshöjning
Alla renoveringar innebär en hyreshöjning. I alla fall när det handlar om en standardökning. Utifrån storlek på lägenhet ligger den för Siriusgatan på mellan 500 och 800 kronor för den utvändiga och cirka 750 till 850 kronor för den invändiga standardökningen. Hyresnivåerna är förhållandevis låga före renovering, men vi vet att merkostnader för en del hushåll kan vara kännbara. Vi kommer därför fördela höjningen under många år, för att slutligen efter cirka 12 år, vara framme vid full hyreshöjning för hela renoveringen.

Till prövning
Vi har haft många möten med våra hyresgäster där vi har berättat om utvecklingsplanerna för husen och lägenheterna och vi har en visningslägenhet där man kan se och känna på de nya materialen för badrum, kök och andra ytor. Lägenheten har varit bemannad med vår egen personal som har guidat och svarat på frågor. För den invändiga renoveringen i etapp ett, 139 lägenheter, har vi bett om hyresgästers godkännanden. Vi behöver ha 100 procent för att starta arbetet. Det har vi inte fått och därför lämnat vårt ärende för bedömning av Hyresnämnden.

En del av en helhet
Vi hoppas att allt kommer att landa väl, för oss är utvecklingen i Bergsjön central. Vi bidrar med det vi kan som fastighetsägare. Om Bergsjön mår bra lyfter det även andra områden. Det bygger broar till en helhet och kan gynna en positiv utveckling för hela Göteborg.