Gärdsås

En bit från stadens centrum ligger Gärdsås. Ett område som klättar upp mot berget, där man från de högre nivåerna i området har fin utsikt. Här äger och förvaltar Familjebostäder drygt 1 000 lägenheter, fördelade på 12 hus.

Husen byggdes i början av 1970-talet och fick efter en renovering en speciell färgsättning som utgick från antroposofisk filosofi. Med tiden växte behovet av nya åtgärder. Utifrån husens tekniska standard tog vi hjälp av våra hyresgäster när det gällde till exempel ny färgsättning på husen. Man bjöds in till att tycka till och rösta på olika förslag. 2018 påbörjade vi arbetet med att byta fasader, fönster, förbättra utemiljö samt låtit uppföra konst på fasader, med mera. Vi har kommit en bit på väg. De första åtta husen beräknas vara klara med dessa åtgärder under 2023.

Vi står i begrepp att starta arbetet med inre åtgärder. Den stora åtgärden är att byta stammar och i samband med det renovera badrummen. För detta kommer vi att behöva ett godkännande från våra hyresgäster. Därutöver har vi tagit fram ett program för olika tillval att välja mellan. Hur fint det kan bli med nytt badrum och de olika tillvalen kan våra boende själva se och känna på i en visningslägenhet i området. Här finns också information om beräknad hyreshöjning och annat som är viktigt att veta. Lägenheten är bemannad av våra medarbetare, allt för att det ska vara lätt att förstå vad den planerade renoveringen innebär. Det finns även information på andra språk än svenska.