Fjällbo Park, Skogsträdgården

Vid foten av klipporna i Utby ligger Fjällbo Park med stora gräsmattor mellan husen och spännande klättringsleder, vandringsstigar och strövområden i närheten.

Skogsträdgården i Fjällbo Park invigdes 2022 av Familjebostäder. Projektet med skogsträdgården har skett i nära samarbete med hyresgästerna i området och de har kunnat påverka utformningen av skogsträdgården och samtidigt lära sig mer om odling.

Platsen valdes inte av en slump då den lämpar sig perfekt för odling på grund av god jordmån, naturlig tillgång till vatten och värmestrålning från det intilliggande berget.

 Efterlikna naturliga ekosystem

I en skogsträdgård försöker man efterlikna naturliga ekosystem, till exempel skog, lund eller skogsbryn. Exempel på växter är nöt- och fruktträd, buskar och grönsaker som återkommer varje år. Genom att plantera rätt växter på rätt plats kan man få ut maximalt av det som odlas i en skogsträdgård.