Våra träd och ekosystemstjänster

Familjebostäder har 5500 träd. Träd är en fantastisk tillgång, exempelvis binder våra träd hela 5056 ton koldioxid per år och renar luften vi andas.

Träden minskar också översvämningar genom att de fördröjer och suger upp vatten. Stora mängder vattenmassor under korta perioder väntas öka och blir ett problem för oss fastighetsägare och här kan vi dra nytta av träden.

Vidare skapar träd skugga, vilket vi kan ha stor nytta av under sommartid för att på ett klimatsmart sätt hålla nere temperaturen i lägenheterna och skapa ett behagligare klimat för hyresgästerna utan att behöva använda energi till att kyla lägenheterna.

Det gäller därför att plantera träden strategiskt för maximal nytta. Vår inventering visar att vi har få unga träd. För att våra barn och barnbarn också ska få uppleva stora, friska träd behöver vi plantera fler träd i våra områden.

Områden med socioekonomiska utmaningar är i snitt en till två grader varmare på ytan än andra områden i Sverige. Vi redan börjat jobba med hänsyn till detta, men ska försöka arbeta mer med att koppla våra åtgärder till social rättvisa. Flera av platserna vi planterat träd på behöver en ökad krontäckningsgrad för att sänka höga temperaturer. Läs mer på SVT Nyheter .

Här kan du läsa om några av Familjebostäders träd.

Läs om Våra träd i siffror.

Nedan kan du se en film där våra utemiljöspecialister berättar om träd: