Våra träd och ekosystemstjänster

Familjebostäder har omkring 5600 inventerade träd. Till det kommer men mängd träd i naturmark . De är alla en fantastisk tillgång, exempelvis binder våra träd tonvis med koldioxid per år och renar luften vi andas.

När träden mår bra ger de goda förutsättningar för trivsamma miljöer, god luft och andra fördelar för våra hyresgäster. De minskar också översvämningar genom att de fördröjer och suger upp vatten. Stora vattenmassor under korta perioder väntas öka och blir ett problem för oss fastighetsägare och här kan vi dra nytta av träden. Dessutom skapar träden skugga som under sommaren håller temperaturen nere i lägenheterna och ger ett behagligare klimat för hyresgästerna utan att behöva använda energi till att kyla lägenheterna.

Inventerat och kartlagt 

Under flera år har vi inventerat och kartlagt alla våra träd i ett trädregister (inte de som står i naturmark). På en Göteborgskarta kan vi klicka fram varje gård, varje lekplats och vartenda träd.
– Här har vi samlat information om varje träd. Vad det är för sort, hur stor kronan är, ungefär hur gammalt och i vilket skick trädet är och om det behöver speciell omvårdnad, , berättar Charlotte Horgby, landskapsarkitekt på Familjebostäder.

Det gäller att plantera träden strategiskt för maximal nytta. Vår inventering visade att vi har få unga träd, så för att våra barn och barnbarn ska få uppleva stora, friska träd behöver vi plantera fler i våra områden. Något som vi nu fokuserar på.

Som markägare och aktör i stadens bostadsområden ingår det i vårt uppdrag att plantera nya träd när gamla blir sjuka, dör eller av andra anledningar måste tas bort. Det gäller att ha träd av olika åldrar och sorter så att inte ett helt kvarter blir tomt på träd om de dör samtidigt. Vi tar också i beaktande att när klimatet i städerna blir mer extremt, får träden ökad betydelse för att dämpa värme, skyfall och torka.

Högsbo och Kortedala

När vi bygger nya områden försöker vi i möjligaste mån behålla gamla fina träd. I områden som är byggda på 1950-talet anpassades bebyggelsen efter terrängen. Där har vi många goda exempel på väl bevarade träd vid våra fastigheter i Högsbo och Kortedala.

Utsatta områden är i snitt en till två grader varmare på ytan än andra områden i Sverige. Därför arbetar vi även med att koppla våra åtgärder till social rättvisa. Flera av platserna vi planterat träd på behöver en ökad krontäckningsgrad för att sänka höga temperaturer. Läs mer på SVT Nyheter .

Här kan du läsa om några av Familjebostäders träd.

Läs om Våra träd i siffror.

Nedan kan du se en film där våra utemiljöspecialister berättar om träd:

Vinterkörsbär på Sten Sturegatan.

Bergkörsbär i Eriksbo.

Tallar i Bergsjön.