Gåsagången, Selma Lagerlöfs Torg

På den stora gräsmattan i mitten av Gåsagångens tegelhus har vi planterat en trädpark med många spännande och unika trädarter och barnen i området har hjälpt till att plantera sommarängsblommor.

Gården har tidigare upplevts som blåsig och dragig. Hyresgästerna önskade sig en mer användbar gård, med mer färg, rumslighet och insynsskydd.

De nya träden hjälper till att skapa rumslighet och förser oss med ekosystemtjänser. Det innebär exempelvis att de renar luften, ger skugga och hjälper till att jämna ut temperaturen.

Träden minskar även vattenflödet under fuktiga perioder. Tillsammans med lekplatserna bildar träden roliga miljöer för barnen och deras familjer att vistas i.