Parkeringstillstånd via Parkering Göteborg

Några av våra tillståndsparkeringar administreras av Parkering Göteborg. Det betyder att de hyresgästerna som kan söka parkering där måste ansöka om parkeringstillstånd direkt hos Parkering Göteborg.

Bor du på en av adresserna nedan och vill söka tillståndsparkering behöver du skapa ett konto på Parkering Göteborgs hemsida och sedan välja ”Parkeringstillstånd via ditt bostadsbolag” för att kunna ansöka om parkering i ditt område.

Nedan kan du läsa vilka adresser detta gäller för samt vilka som kan ansöka om parkeringarna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Parkering Göteborg.

• Penninggatan/Nickelmyntsgatan,

o Adress: Nickelmyntsgatan 1

o Vilka får söka parkering där: Boende på Järnmyntsgatan 1-8, Nickelmyntsgatan 1-11 eller Penninggatan 1-15

• Fjällbo Park

o Adress: Fjällbo Park (Här sköter Parkering Göteborg all parkering)

o Vilka får söka parkering där: Alla Familjebostäders hyresgäster i Fjällbo park

• Område Sisjödal

o Adress: Sisjöbäckens Väg

o Vilka får söka parkering där: Alla Familjebostäders hyresgäster i Sisjödal

• Ostindiegatan Garage

o Adress: Ostindiegatan 20

o Vilka får söka parkering där: Boende Kennedygatan 2-4, Majstångsgatan 1-3 eller Ostindiegatan 20-22

• Tellusgatan/Merkuriusgatan

o Adress Merkuriusgatan 2A-E eller Tellusgatan 70-76

o Vilka får söka parkering där: Alla Familjebostäders hyresgäster i Bergsjön Centrum

• Kustgatan

o Adress Kustgatan 3

o Vilka får söka parkering där: Alla hyresgäster på Kustgatan 3