Vi gör det enklare att förflytta sig hållbart

Lastcykelpooler är ett exempel på vad som kommer erbjudas hyresgäster under de kommande åren.

Smart mobilitet

Tillsammans med våra systerbolag i Framtidenkoncernen gör vi vad vi kan för att underlätta smart mobilitet – att flytta både oss själva och våra varor på ett sätt som är bra för miljön, hälsan och plånboken. Se filmen om hur vi jobbar med att underlätta att ta sig hit och dit.

Att minska vår klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete för oss på Familjebostäder. Ett område inom detta handlar om hur vi förflyttar oss.

– Vi kommer de närmsta åren göra allt vi kan för att våra boende ska kunna ta sig runt i staden på ett hållbart sätt, säger Karin Hagberg, hållbarhetsansvarig.

Vinsterna med att vi förflyttar oss mer hållbart är stora för miljön med minskade utsläpp, mindre luftföroreningar och mindre buller. I förlängningen kan det skapa förutsättningar för en trevligare närmiljö för alla som bor i Göteborg. Möjligheterna till hållbart resande inom Göteborg är dessutom stor med flera hållbara färdsätt – cykel, gång, kollektivtrafik.

Bra alternativ till bilen

Det handlar exempelvis om att skapa förutsättningar för att leva utan bil eller låta bilen stå i större utsträckning. Det gör vi bland annat genom att hyresgäster ska kunna hyra lådcyklar som drivs av el, bygga säkrare och tryggare cykelrum eller installera leveransboxar i närheten av våra hus.

Mer klimatsmarta resor

Faktum är att det allra vanligaste sättet för våra boende att förflytta sig på är att gå eller att åka kollektivt. Enbart ungefär var femte hyresgäst reser vanligtvis med bil. För de som har behov av bil kommer vi förenkla för mer klimatsmarta bilresor genom möjligheten att ladda elbil eller ha bildelning i sitt närområde.

Värt att hyra en parkeringsplats?

Även om många redan idag förflyttar sig på ett klimatsmart sätt, vill vi att fler ska göra det. Idag finns det centralt placerade parkeringsplatser med relativt låga hyresnivåer. Detta kommer vi att se över i syfte att låta de som hyr en plats helt enkelt betala för vad man får. Det gör att hyran kommer att variera beroende på läge och vilken standard som parkeringsytan har.

– Med bättre förutsättningar att resa hållbart ges möjligheten att fundera på nya vanor och om man verkligen behöver en parkeringsplats. Om behovet minskar kan ytor frigöras för att utveckla området. Ytor som kan ge plats för nya mobilitetslösningar, grönytor eller nya bostäder, säger Karin Hagberg, hållbarhetsanvarig.

Några exempel på hur vi vill uppmuntra till cykling:

Lastcykelpooler
Under 2022 lanserade vi lastcykelpooler i Kungsladugård. Här kan du som hyresgäst hyra en tvåhjulig eller trehjulig lastcykel för att lättare kunna göra ärenden eller utflykter, utan att behöva ta bilen. Även i vår nyproduktion i Sisjödal finns en lastcykel som de boende kan låna.

Betalcykelparkeringar
Med möjlighet att ladda eventuellt elcykelbatteri och låsa fast cykeln i ramen, inomhus, testar vi möjligheten att hyra sin egen plats i vissa dedikerade rum i Kungsladugård.