Ett mer hållbart resande

I takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle arbetar vi aktivt med att öka möjligheten för våra hyresgäster att välja andra kommunikationsalternativ än den fossildrivna bilen. Målet är att år 2030 ska minst 80 % av våra hyresgäster i första hand välja hållbara resealternativ.

Det handlar om att ordna bra förutsättningar för att använda cykel, promenera, åka kollektivt eller ladda sin eldrivna bil. Det är en förflyttning som kommer att ta tid men som vi ser som nödvändig för att bidra till en mindre negativ klimatpåverkan vilket gynnar hela staden.

Det är många pusselbitar som ska på plats för att vi tillsammans ska forma en ny stad med färre fossildrivna bilar till fördel för cykel, kollektivtrafik och eldrivna bilar. Det arbetet har bara börjat. Till att börja med vill vi att alla våra områden ska upplevas som trygga för att man där lättare ska välja att gå, cykla eller ta sig till buss och spårvagn. Vi behöver också förbättra cykelparkeringar, skapa förutsättningar för elladdning av bilar.

Några exempel på hur vi vill uppmuntra till cykling:
Lastcykelpooler. Under våren 2022 kommer vi att lansera lastcykelpooler i Kungsladugård. Här kan du som hyresgäst hyra en tvåhjulig eller trehjulig lastcykel för att lättare kunna göra ärenden eller utflykter, utan att behöva ta bilen. Även i nyproduktionsprojektet Sisjödal kommer en lastcykel att finnas för de boende.

Betalcykelparkeringar. Med möjlighet att ladda eventuellt elcykelbatteri och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, inomhus, testar vi möjligheten att hyra sin egen plats i vissa dedikerade rum i Kungsladugård.