Miljö och klimat

Att arbeta för en bättre miljö och bättre klimat är viktiga frågor för Familjebostäder. Dels handlar det om vad vi som fastighetsägare kan göra för att förbättra våra fastigheter. Dels handlar det om hur vi kan stötta våra hyresgäster till att leva mer klimatvänligt. I detta långsiktiga arbete tar vi redan både små och stora kliv. Nedan kan du läsa några exempel på vad vi gör.

Allmännyttans klimatinitiativ

Familjebostäder är en av deltagarna i Allmännyttans klimatinitiativ. Målet med initiativet är att reducera energianvändningen med trettio procent fram till 2030 jämfört med år 2007 plus att vi ska bli fossilfria senast 2030. Under 2019 startades arbetet för att involvera personal och våra hyresgäster. Vi fokuserar bland annat på att minska effekttoppar, välja förnybar energi, ställa tuffa krav på leverantörer och att skapa förutsättningar för hyresgäster att kunna leva klimatsmart.

2020 hade vi minskat energianvändningen med 15 procent. Detta har skett genom en bred satsning på olika åtgärder. Till exempel tilläggsisolering av fasader och vindar, fönsterbyten, energisnål utrustning i tvättstugor med mera. Även vår satsning på solceller bidrar till en minskad klimatpåverkan.

För att bli fossilfria pågår ett arbete med att byta ut fossilt drivna arbetsmaskiner till andra drivmedel. Det handlar även om att resorna vi gör i tjänsten ska göras genom att gå, cykla, åka kollektivt eller använda våra el-poolbilar.

Här kan du läsa mer: Allmännyttans klimatinitiativ

Återbruk

Varför slänga sådant som går att ta tillvara på? Hos Familjebostäder pågår ett intensivt arbete med återbruk där vi tagit fram ett arbetssätt för att så lite material som möjligt ska gå till spillo. I stället för att riva en byggnad demonterar vi, på så sätt bevarar vi material som kan användas någon annanstans.

Att ligga i framkant i återbruksarbetet kommer att vara avgörande för att nå vårt mål om halverad klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt till år 2030. Vi har tagit fram en modell för återbruk som vi använder i våra projekt, exempelvis på Kustgatan i Majorna, där lokaler byggs om till lägenheter. I projektet kommer vi att återanvända produkter från lokalerna och använda dem i de nya gemensamhetsutrymmen som ska byggas. I dessa utrymmen ska 50% av byggmaterialet vara återbrukat och den lösa inredningen ska vara återbrukad till 100%. Dessutom siktar vi på att inreda en av lägenheterna med 100% återbrukat material!

Här kan du läsa mer om vårt återbruksarbete: Familjebostäders återbruksrapport 2021

Textilinsamling

Genom ett samarbete med Björkåfrihet har ett antal hyresgäster nu möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i tvättstugan. Att kläderna får nytt liv innebär en vinst för miljön och spar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Dessutom minskas kemikalieanvändningen. Under 2019 har drygt 61 ton textil samlats in i våra områden, vilket motsvarar fler än 300 000 t-shirts.

Kläder till återanvändning i tvättstugan
Vi tycker det är bra att hantera avfall på rätt sätt. Men det är riktigt bra om vi lyckas minska mängden avfall från våra hyresgäster. Vi letar hela tiden efter nya lösningar och metoder. Redan idag har vi flera satsningar igång, till exempel Fixotek, Värdens röj och textilinsamling. Just textilinsamling är ett bra sätt att minska restavfallet och genom samarbeten med flera insamlingsorganisationer har ett stort antal hyresgäster nu möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i tvättstugan eller i kärl på gården. Att kläderna får nytt liv innebär en vinst för miljön och spar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Sedan har vi ju självklart väldigt bra möjligheter till källsortering i alla våra områden.

Ett mer hållbart resande

I takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle arbetar vi aktivt med att öka möjligheten för våra hyresgäster att välja andra kommunikationsalternativ än den fossildrivna bilen. Målet är att år 2030 ska minst 80 % av våra hyresgäster i första hand välja hållbara resealternativ. Det handlar om att ordna bra förutsättningar för att använda cykel, promenera, åka kollektivt eller ladda sin eldrivna bil. Det är en förflyttning som kommer att ta tid men som vi ser som nödvändig för att bidra till en mindre negativ klimatpåverkan vilket gynnar hela staden.

Det är många pusselbitar som ska på plats för att vi tillsammans ska forma en ny stad med färre fossildrivna bilar till fördel för cykel, kollektivtrafik och eldrivna bilar. Det arbetet har bara börjat. Till att börja med vill vi att alla våra områden ska upplevas som trygga för att man där lättare ska välja att gå, cykla eller ta sig till buss och spårvagn. Vi behöver också förbättra cykelparkeringar, skapa förutsättningar för elladdning av bilar.

Några exempel på hur vi vill uppmuntra till cykling:
Lastcykelpooler. Under våren 2022 kommer vi att lansera lastcykelpooler i Kungsladugård. Här kan du som hyresgäst hyra en tvåhjulig eller trehjulig lastcykel för att lättare kunna göra ärenden eller utflykter, utan att behöva ta bilen. Även i nyproduktionsprojektet Sisjödal kommer en lastcykel att finnas för de boende.

Betalcykelparkeringar. Med möjlighet att ladda eventuellt elcykelbatteri och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, inomhus, testar vi möjligheten att hyra sin egen plats i vissa dedikerade rum i Kungsladugård

Vi bryr oss om träden

En viktig del av vårt miljö- och klimatarbete är det strategiska arbetet med utemiljön. Däribland värnar vi om våra träd. Vi har 5 500 träd! Träd är en fantastisk tillgång, exempelvis binder våra träd hela 5 056 ton koldioxid per år och renar luften vi andas. De samlar vatten och bidrar därmed till risken för översvämningar. Och de skapar skugga från den varma solen under sommarmånaderna och bidrar därför till en trevligare miljö, både inomhus och utomhus.

Under kommande 3 åren kommer Familjebostäder plantera ytterligare 100 träd. Vid en inventering såg vi ett behov av yngre träd för att säkra tillväxten till kommande generationer hyresgäster. 

Här kan du se en film vi har gjort om våra träd.