Allmännyttans klimatinitiativ

Familjebostäder är en av deltagarna i Allmännyttans klimatinitiativ. Målet med initiativet är att reducera energianvändningen med trettio procent fram till 2030 jämfört med år 2007 plus att vi ska bli fossilfria senast 2030. Under 2019 startades arbetet för att involvera personal och våra hyresgäster.

Vi fokuserar bland annat på att minska effekttoppar, välja förnybar energi, ställa tuffa krav på leverantörer och att skapa förutsättningar för hyresgäster att kunna leva klimatsmart.2020 hade vi minskat energianvändningen med 15 procent. Detta har skett genom en bred satsning på olika åtgärder. Till exempel tilläggsisolering av fasader och vindar, fönsterbyten, energisnål utrustning i tvättstugor med mera. Även vår satsning på solceller bidrar till en minskad klimatpåverkan.

För att bli fossilfria pågår ett arbete med att byta ut fossilt drivna arbetsmaskiner till andra drivmedel. Det handlar även om att resorna vi gör i tjänsten ska göras genom att gå, cykla, åka kollektivt eller använda våra el-poolbilar.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans klimatinitiativ