Solceller

bild på solceller på ett hustak

Vi monterar solceller på allt fler hus, både i det befintliga beståndet och nyproduktion, får solceller monterade på taken. Från och med 2019 har vi installerat 1465 kW solceller på våra tak i enlighet med ett koncerngemensamt uppdrag att bygga fler solceller.

Solceller ger förnybar el och minskar våra behov av att köpa in el till fastigheterna till sådant som tvättstugor, hissar och allmänbelysning. År 2022 satsar vi på solceller på centrala Hisingen; Konvaljegatan, Tjärblomsgatan, Smörbollsgatan och Vårlöksgatan. Andra aktuella adresser är bland annat ett antal hus på Vårmånadsgatan, Fjällbo Park och Opalgatan samt ett hus på Kustgatan. Just nu undersöks även möjligheterna att framöver kunna bygga solceller på husen längs Kalendervägen i Kortedala och Merkuriusgatan samt Tellusgatan i Bergsjön.

Solcellstekniken utvecklas hela tiden och även under molniga dagar alstras energi, även om den bästa effekten uppnås när solen lyser stark.

Solcellsanläggningarna producerar cirka 1.500.000 kWh per år. En lägenhet använder 3 000 – 5 000 kWh per år. De dagar vi har fint väder produceras mer el än vi kan använda i de hus som har solceller. Resten matar vi ut på nätet eftersom vi enligt dagens regelverk inte får överföra överskottet till våra andra byggnader.

Vi monterar solceller främst på våra hustak men det finns tre små anläggningar som sitter på fasaderna på Lisa Sass Gata 14, 16 och 18 samt en på Riksdalersgatan 57.

Solcellsanläggningarna bidrar till att fastigheterna blir mer klimatvänliga. Ventilation, tvättstugor, hiss och övrig fastighetsel drivs med solel. Huset i sig blir mer miljövänligt, men inte själva hushållen i och med att vi ännu inte har solceller på våra hus med kollektiv el (där den egenproducerad elen går till hushållen).

Var ska det utföras?
Nyproduktioner = (N)

2019: Majstångsgatan (N), de nya husen på Donsö (N),

2020: Miraallen, Rubelgatan (N), Siriusgatan, Nickelmyntsgatan, Slottsskogsgatan 44, Rymdtorget 7

2021: Kumleskärsgatan, Slottsskogsgatan 48, Bankogatan 19-33, Kustgatan 3, Siriusgatan, Sisjöbäckens Väg (N), Dunfins Gata 1 (N), Charlotte Löwenskölds Gränd 12 (N)

2022: Selma Lagerlöfs Torg 24 (N). Fjällbo park 5, Östra Midvintergatan, Vårmånadsgatan 11-17 + 20-30 pågår.

Kommande: Långängen och Opalgatan. Vi letar även efter fler lämpliga projekt.