Solceller

bild på solceller på ett hustak

Familjebostäder monterar solceller på allt fler hus. Både det befintliga beståndet och nyproduktion får solceller monterade på taken. Vi har i dag 2400 kilowatt solceller på våra tak i enlighet med ett koncerngemensamt uppdrag att bygga fler solceller.

Solceller ger förnybar el och minskar våra behov av att köpa in el till fastigheterna till sådant som tvättstugor, hissar, ventilation och allmänbelysning. Förra året satsade vi på solceller på centrala Hisingen och några hus i Kortedala och Tynnered. Även renoveringsprojektet Kustgatan fick en stor solcellsanläggning.

I år planerar vi ett nytt projekt på våra hus på Kalendervägen 105-125 (10 anläggningar) i Kortedala och Merkuriusgatan 1-23, 25-73 samt Tellusgatan 50-56 i Bergsjön. Vi håller även på med en förstudie på eventuellt projekt ute på Grevegårdsvägen.

Planer finns sedan att bygga vidare på Bronsåldersgatan, när pågående takrenoveringar är klara samt eventuellt på Låghusen Rymdtorget (Rymdtorget 10-81). Solcellstekniken utvecklas hela tiden och även under molniga dagar alstras energi, även om den bästa effekten uppnås när solen lyser stark.

Solcellsanläggningar på Långängen och Opalgatan är färdiga och driftsatta sommaren 2023.

Solcellsanläggningarna producerar cirka 1.300 MWh per år. En lägenhet använder 2000-4000 kWh/år ren hushållsel, alltså den el hyresgästerna själva köper. Utöver detta tillkommer 500-3000 kWh/år fastighetsel beroende på vilken typ av hus det handlar om. 

De dagar vi har fint väder produceras mer el än vi kan använda i de hus som har solceller. Överskottet säljs ut på nätet och kommer på så sätt göteborgarna tillgodo.

Vi monterar solceller främst på våra hustak, men det finns tre små anläggningar som sitter på fasaderna på Lisa Sass Gata 14, 16 och 18 samt en på Riksdalersgatan 57. Solcellsanläggningarna bidrar till att fastigheterna blir mer klimatvänliga. Ventilation, tvättstugor, hiss och övrig fastighetsel drivs med solel.

Familjebostäder har i dagsläget inga planer på att ha solceller på balkonger eller andra ytor, eftersom det blir för dyrt. Men det finns planer på en fasadanläggning på Spannlandsgatan i Högsbo. Det kommer kanske att ske nästa år.

Produktion:

Nyproduktioner = (N)

Redan utförda:

2019: Majstångsgatan (N), de nya husen på Donsö (N)2020: Miraallen, Rubelgatan (N), Siriusgatan, Nickelmyntsgatan, Slottsskogsgatan 44, Rymdtorget 72021: Kumleskärsgatan, Slottsskogsgatan 48, Bankogatan 19-33, Kustgatan 3, Siriusgatan, Sisjöbäckens Väg (N), Dunfins Gata 1 (N), Charlotte Löwenskölds Gränd 12 (N)2022: Selma Lagerlöfs Torg 24 (N). Fjällbo park 5, Östra Midvintergatan, Vårmånadsgatan 11-17 + 20-30

Pågående:

2023: Fortsatt utbyggnad på Bronsåldersgatan i Västra Frölunda. Förstudie på eventuellt projekt ute på Grevegårdsvägen. Eventuellt fortsatt bygge på Siriusgatan. Kalendervägen 105-125 (10 anläggningar) och Merkuriusgatan 1-23, 25-73 samt Tellusgatan 50-56. Vi letar även efter fler lämpliga projekt.