Solceller

bild på solceller på ett hustak

Familjebostäder monterar solceller på allt fler tak i enlighet med ett koncerngemensamt uppdrag. Idag har vi strax över 100 anläggningar som ger omkring 3100 kilowatt solceller på våra hus . Både befintliga och nybyggda fastigheter får solceller monterade på taken.

Solceller ger förnybar el och minskar våra behov av att köpa in el till fastigheterna till sådant som tvättstugor, hissar, ventilation och allmänbelysning. Solcellstekniken utvecklas hela tiden och även under molniga dagar alstras energi, även om den bästa effekten uppnås när solen lyser stark.

De dagar vi har fint väder produceras mer el än vi kan använda i de hus som har solceller. Överskottet säljs ut på nätet och kommer på så sätt göteborgarna tillgodo. 2023 producerade vi ca 1.624.000 kWh grön el. Om det blir ett bra ”solår” i år hoppas vi producera ca 3.000.000 kWh.

En lägenhet använder 2000-4000 kWh/år ren hushållsel, alltså den el hyresgästerna själva köper. Utöver det tillkommer 500-3000 kWh/år fastighetsel beroende på vilken typ av hus det handlar om. 

Vi monterar främst solceller på våra hustak, men det finns tre små anläggningar som sitter på fasaderna på Lisa Sass Gata 14, 16 och 18 samt en på Riksdalersgatan 57. Anläggningarna bidrar till att fastigheterna blir mer klimatvänliga. Ventilation, tvättstugor, hiss och övrig fastighetsel drivs med solel.

Familjebostäder har i dagsläget inga planer på att ha solceller på balkonger eller andra ytor, eftersom det blir för dyrt. Men det finns planer på en fasadanläggning på Spannlandsgatan i Högsbo.

Produktion:

Redan utförda:
2019: Majstångsgatan (N), de nya husen på Donsö (N)2020: Miraallen, Rubelgatan (N), Siriusgatan, Nickelmyntsgatan, Slottsskogsgatan 44, Rymdtorget 7
2021: Kumleskärsgatan, Slottsskogsgatan 48, Bankogatan 19-33, Kustgatan 3, Siriusgatan, Sisjöbäckens Väg (N), Dunfins Gata 1 (N), Charlotte Löwenskölds Gränd 12 (N)
2022: Selma Lagerlöfs Torg 24 (N). Fjällbo park 5, Östra Midvintergatan, Vårmånadsgatan 11-17 + 20-30
2023: Kalendervägen 105-125 (10 anläggningar), Merkuriusgatan 1-23, 25-73 och Tellusgatan 50-56

Pågående
Nils Holgessons Plats 2-6 samt 8 (N). Fortsatt utbyggnad på Bronsåldersgatan i Västra Frölunda. Eventuellt projekt på Grevegårdsvägen och fortsatt bygge på Siriusgatan. Vi planerar också för en mindre anläggning på Hamnhuset i Sannegårdshamnen och letar efter fler lämpliga projekt.

Nyproduktioner = (N)