Vi bryr oss om träden

En viktig del av vårt miljö- och klimatarbete är det strategiska arbetet med utemiljön. Däribland värnar vi om våra träd. Vi har 5 500 träd! 

Träd är en fantastisk tillgång, exempelvis binder våra träd hela 5 056 ton koldioxid per år och renar luften vi andas. De samlar vatten och bidrar därmed till risken för översvämningar. Och de skapar skugga från den varma solen under sommarmånaderna och bidrar därför till en trevligare miljö, både inomhus och utomhus.

Under kommande 3 åren kommer Familjebostäder plantera ytterligare 100 träd. Vid en inventering såg vi ett behov av yngre träd för att säkra tillväxten till kommande generationer hyresgäster. Här kan du se en film vi har gjort om våra träd.