Vi bryr oss om träden

En viktig del av vårt miljö- och klimatarbete är att ta hand om vår utemiljö. Något vi värnar särskilt mycket om är våra träd. Vi har faktiskt mer än 5 600 träd kring våra fastigheter! 

Träd är en fantastisk tillgång, exempelvis binder våra träd tonvis av koldioxid varje år och renar luften vi andas. De samlar vatten och bidrar därmed till risken för översvämningar. Och de skapar skugga från den varma solen under sommarmånaderna och bidrar därför till en trevligare miljö, både inomhus och utomhus.

Familjebostäder planterar regelbundet nya träd som bidrar till vårt ekosystem. Vid ser också behovet av yngre träd för att säkra tillväxten till kommande generationer hyresgäster.