Textilinsamling

Genom ett samarbete med Björkåfrihet har ett antal hyresgäster nu möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i tvättstugan. Att kläderna får nytt liv innebär en vinst för miljön och spar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Dessutom minskas kemikalieanvändningen. Under 2019 har drygt 61 ton textil samlats in i våra områden, vilket motsvarar fler än 300 000 t-shirts.

Kläder till återanvändning i tvättstugan
Vi tycker det är bra att hantera avfall på rätt sätt. Men det är riktigt bra om vi lyckas minska mängden avfall från våra hyresgäster. Vi letar hela tiden efter nya lösningar och metoder. Redan idag har vi flera satsningar igång, till exempel Fixotek, Värdens röj och textilinsamling. Just textilinsamling är ett bra sätt att minska restavfallet och genom samarbeten med flera insamlingsorganisationer har ett stort antal hyresgäster nu möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i tvättstugan eller i kärl på gården. Att kläderna får nytt liv innebär en vinst för miljön och spar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Sedan har vi ju självklart väldigt bra möjligheter till källsortering i alla våra områden.