Insamling av textiler

Ett antal hyresgäster har möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i tvättstugan. Att kläderna får nytt liv innebär en vinst för miljön och sparar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Dessutom minskas kemikalieanvändningen.

I nästan alla våra områden finns möjlighet för hyresgäster att lämna in kläder och skor som återvinns eller får leva vidare som begagnade plagg. Under 2022 samlade våra hyresgäster in hela 82 ton textilier, vilket är är drygt 400 000 stycken t-shirts. Att textilierna får nytt liv innebär en vinst för miljön och sparar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Dessutom minskas kemikalieanvändningen. Insamlingen sker i både tvättstugor och i behållare utanför husen och vi samarbetar med Myrorna, Björkåfrihet och Human Bridge.

Kläder till återanvändning i tvättstugan

Vi tycker det är bra att hantera avfall på rätt sätt. Men det är riktigt bra om vi lyckas minska mängden avfall från våra hyresgäster. Vi letar hela tiden efter nya lösningar och metoder. Redan idag har vi flera satsningar igång, till exempel Fixotek, Värdens röj och textilinsamling. Just textilinsamling är ett bra sätt att minska restavfallet och genom samarbeten med flera insamlingsorganisationer har ett stort antal hyresgäster nu möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i tvättstugan eller i kärl på gården. Att kläderna får nytt liv innebär en vinst för miljön och spar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Sedan har vi ju självklart väldigt bra möjligheter till källsortering i alla våra områden.