Återbruk

Varför slänga sådant som går att ta tillvara på? Hos Familjebostäder pågår ett intensivt arbete med återbruk där vi tagit fram ett arbetssätt för att så lite material som möjligt ska gå till spillo. I stället för att riva en byggnad demonterar vi, på så sätt bevarar vi material som kan användas någon annanstans.

Att ligga i framkant i återbruksarbetet är avgörande för att nå vårt mål att halvera klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt till år 2025 och en minskning med 90% till 2030. Vi har tagit fram en modell för återbruk som vi använder i våra projekt. Ett exempel är Kustgatan i Majorna, där vi byggt om lokaler lägenheter. I projektet har vi återanvänt produkter i de nya gemensamma utrymmena. Här är 50 procent av byggmaterialet återbrukat och den lösa inredningen är återbrukad till 100 procent. Dessutom har vi inrett en av lägenheterna med 100 procent återbrukat material!

Flera av möblerna är också specialdesignade och tillverkade av byggavfall från huset under renoveringen. Läs mer om möblerna på Kustgatan här

Just nu ligger fokus på att skala upp vårt arbete med återbruk som ett led i vår klimatsatsning. Vi arbetar med klimatsamordnare i samtliga större ombyggnationsprojekt för att klimatberäkna byggnationen, så vi möjliggör så liten klimatpåverkan som möjligt. Vår målsättning är att lägga fokus på att återbruka de material som har störst klimatpåverkan, därför så arbetar vi brett med frågan i alla våra ombyggnationer.

Exempel på pågående projekt 2023/24

• Märlspiks- och Kabelgatan på Gråberget, där vi lagt återbrukat lertegel och demonterat originalfönster, samt en del fasadskivor för externt återbruk.
• Selma Lagerlöfs torg, vid rivning demonterades bl a kök och WC-porslin.
• Änggården, stor klimatsatsning där bl a kakel, klinkers, wc-porslin, dörrar återbrukas. Projektet ska även klimatberäknas ä.
• Bergsjön centrum, miljöhus som byggs av återbrukat tegel.
• Eriksbo, påbyggnation med stort klimatfokus samt lokal till lgh med återbrukade golv.
• Kalendervägen, rivning pizzeria, tegel till miljöhus i Bergsjön.
• Bangatan och Älvsborgsgatan, tre lokaler som blivit lägenheter med återbrukade kök, bänkskivor, WC mm.
• Oljekvarnen 4, nya vindslägenheter med återbrukad kakel, luckor, WC mm.
• Fjällbo Park, klimatpilot för att halvera Co2-belastningen.
• Jungmansgatan, klimatsatsning för att halvera Co2-belastningen, fortfarande tidigt skede.
• Gärdsås etapp 1-4, återbrukat badrumsporslin.
• Dahlströmsgatan, återbruk porslin, värmesystem, fönster och dörrar.
• Kontorsombyggnation Södra vägen 12, målsättningen är 100% återbruk av all lösinredning.

Här kan du läsa mer om vårt återbruksarbete: Familjebostäders återbruksrapport 2021

Vi samarbetar med CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande

CCBuild är en branschgemensam arena där aktörer i samhällsbyggnadsbranschen möts och samverkar i syfte att stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster, samt etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer.

Handslaget och Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Vi är en del av Business Region Göteborgs handslaget och Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande för att främja stadens bolag och förvaltningar att nå de högt ställda klimatmålen om halverad klimatpåverkan till 2025 och en minskning med 90% till 2030. Som offentlig fastighetsägare har vi signerat en avsiktsförklaring där vi lovar att skala upp arbetet mot en cirkulär byggnation.