Återbruk

Varför slänga sådant som går att ta tillvara på? Hos Familjebostäder pågår ett intensivt arbete med återbruk där vi tagit fram ett arbetssätt för att så lite material som möjligt ska gå till spillo. I stället för att riva en byggnad demonterar vi, på så sätt bevarar vi material som kan användas någon annanstans.

Att ligga i framkant i återbruksarbetet kommer att vara avgörande för att nå vårt mål om halverad klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt till år 2025. Vi har tagit fram en modell för återbruk som vi använder i våra projekt, exempelvis på Kustgatan i Majorna, där lokaler byggs om till lägenheter. I projektet kommer vi att återanvända produkter från lokalerna och använda dem i de nya gemensamhetsutrymmen som ska byggas. I dessa utrymmen ska 50 procent av byggmaterialet vara återbrukat och den lösa inredningen ska vara återbrukad till 100 procent. Dessutom har vi inrett en av lägenheterna med 100 procent återbrukat material!

Ett annat projekt där vi arbetar med återbruk är på Gråberget där vi använder återbrukat lertegel.

Här kan du läsa mer om vårt återbruksarbete: Familjebostäders återbruksrapport 2021

Insamling av textilier

I nästan alla våra områden finns möjlighet för hyresgäster att lämna in kläder och skor som återvinns eller får leva vidare som begagnade plagg. Under 2022 samlade våra hyresgäster in hela 82 ton textilier. Att textilierna får nytt liv innebär en vinst för miljön och sparar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Dessutom minskas kemikalieanvändningen. Insamlingen sker i både tvättstugor och i behållare utanför husen och vi samarbetar med Myrorna, Björkåfrihet och Human Bridge.

Vi samarbetar med CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande

CCBuild är en branschgemensam arena där aktörer i samhällsbyggnadsbranschen möts och samverkar i syfte att stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster, samt etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer.