Laddplats för elbil

Många av våra hyresgäster har väntat på möjligheten att ladda sin elbil. Under hösten 2024 planeras de första gemensamma laddplatserna stå klara. Detta är en viktig del i vårt arbete för hållbart resande.

För att underlätta för våra hyresgäster att välja mer hållbara färdsätt arbetar vi med att skapa laddplatser i våra bostadsområden.

De områden är först ut är Tynnered, Kumleskär, Sannegården, Backa, Högsbo och Fjällbo.

Med start under hösten planerar vi att skapa ungefär hundra laddplatser i dessa områden under 2024.

Var laddstolparna kommer placeras skiljer sig men för att optimera byggandet kommer det installeras flera laddstolpar på samma plats och dessa kommer hyresgäster dela på.

Om det ska skapas laddplatser i ditt område kommer du få information om det i god tid innan.

Elladdning natt

Om det inte är så att vi är på gång att installera laddplatser i deras närhet kan du tipsa om att det finns möjlighet att parkera gratis på nätterna hos Göteborgs Stads Parkering. De har elbilsladdning på ett flertal platser i staden. Parkeringen är då gratis och man betalar bara för elen. 

Det hyresgästen behöver göra är att söka ett speciellt laddtillstånd. Det går att läsa mer om här: Elladdning natt