Elsäkerhet

Tänk på detta när du laddar

Det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar om hur, var och när du laddar en elprodukt. Läs bruksanvisningen och ladda under uppsikt.

Du bör vara medveten om riskerna och förberedda på hur du ska agera om något händer. Familjebostäder tipsar om några goda råd från Elsäkerhetsverket.  

Läs mer tips från Elsäkerhetsverket här: Ladda under uppsikt!

Lägenhetens elanläggningar

I lägenheten du hyr ingår en elanläggning och en del elektrisk utrustning. Elanläggningen består av en gruppcentral och ett antal vägguttag och strömbrytare samt elkablarna till dessa.

Den elektriska utrustningen som ingår är kyl/frys, spis och ofta en fläktkåpa samt de fast anslutna belysningsarmaturerna. Det finns lägenheter där det även ingår diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller handdukstork.

Anmäl om något är trasigt

Ditt ansvar som hyresgäst är att använda anläggningen och utrustningen på det sätt de är tänkta att användas och att anmäla till Familjebostäder om något är trasigt. Familjebostäder har i sin tur ansvar att åtgärda det som är trasigt så att anläggningen förblir säker.

Du får inte göra egna elarbeten

Elarbete finns reglerat i Elsäkerhetslagen. Därför får endast Familjebostäders personal och de elföretag som Familjebostäder anlitar utföra arbeten på lägenhetens elanläggning eller elektriska utrustning.

Du har ansvar för att inte själv eller någon du känner eller anlitar gör ingrepp i elanläggningen eller utrustningen. Det är inte bara olagligt utan i värsta fall kan någon bli skadad eller en brand uppstå. Du blir även ersättningsskyldig om något händer eller om något behöver åtgärdas.

Gruppcentralen

Huvudbrytare
Med huvudbrytaren kan man bryta strömmen i hela lägenheten.

Säkringar
Säkringarna består antingen av dvärgbrytare (automatsäkringar) eller smältsäkringar (proppar).

Säkringarna skyddar mot överlast och mot kortslutning. Överlast innebär att de apparater som anslutits på samma säkring sammanlagt drar mer ström än vad säkringen tål. Vid kortslutning är det någon apparat, kabel eller utrustning som är trasig.

Om en dvärgbrytare löser ut åker spaken ner och återställs genom att fällas upp igen. Om en smältsäkring löser ut måste propphuven skruvas ut och säkringen däri bytas ut mot en ny med samma storlek. I botten av säkringshållaren sitter en så kallad passkontakt som har en viss färg för en viss storlek på säkringen och den förhindrar att en för stor säkring sätts i.

Titta även gärna på filmen: Så fixar du enkla eljobb

Jordfelsbrytare
En del lägenheter har även en jordfelsbrytare. Den är känslig för strömmar som går ”fel väg” och bryter snabbt strömmen för att skydda dig från att skadas. När jordfelsbrytaren löser ut åker spaken ner och återställs genom att fällas upp igen.

Information om hur du felsöker när jordfelsbrytaren har löst ut finner du vid gruppcentralen. Du kan även ladda ner en instruktion här.

Testa jordfelsbrytaren
Det finns en testknapp för att testa funktionen och för att ”motionera” jordfelsbrytaren. Det ska göras minst två gånger per år. Familjebostäder testar jordfelsbrytaren innan du flyttar in och därefter är det ditt ansvar att testa jordfelsbrytaren under tiden du hyr lägenheten.