Inomhusklimat

Under hösten och vintern får vi många frågor om innetemperaturen. Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20-21 grader. För att få bra luft inomhus är det viktigt att du som bor i lägenheten inte stänger luftventilerna. För att ventilerna ska fungera på rätt sätt behöver du även rengöra dem med jämna mellanrum.

En katt sitter på ett bord och tittar ut genom ett fönster.

På elementet i din lägenhet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är 21 grader i rummet, stänger den av vattenflödet i elementet. Efter en stund svalnar elementet och når samma temperatur som rummet. Det är därför man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute.

Vädra lägenheten och släpp ut fukten i badrummet

Det effektivaste sättet att avlägsna fukt och dålig luft är att vädra. Efter ett korsdrag på fem minuter är lägenheten ordentligt vädrad.

Att det är vått och fuktigt i ett badrum är naturligt. Men om det blir för mycket kan det bli fuktskador. För att undvika fuktskador är det viktigt med bra ventilation och att vädra. Det enklaste sättet är att låta badrumsdörren stå lite öppen. Har du dessutom ett fönster i badrummet blir det ännu enklare att vädra igenom. Var uppmärksam på fukt och mögel.

Tips för bra inomhusklimat
• Ställ inte möbler tätt intill elementet det förhindrar att värmen sprids i rummet.

• Häng inte tjocka gardiner framför termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och elementet stängs av för tidigt.

• Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.

• Låt inte fönster står öppna en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.

Varmt i lägenheten?

Visst längtar vi varje sommar efter sol och värme, men ibland kan det bli dagar då det blir extra varmt inne i lägenheten. Är det över 26 grader i lägenheten under en långvarig period räknas det som för varmt. Vid tillfällig värmebölja kan du som hyresgäst behöva acceptera upp till 28 grader, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Tips på vad du kan själv göra för att få det svalare hemma: 

1. Stäng ute solen
Dra ner persiennerna, rullgardiner eller gardinerna under dagen. Se till att stänga alla fönster så snart solen når ditt hus och behåll dem fortsatt stängda under den varmaste delen av dagen.

2. Öppna upp och skapa korsdrag
 Öppna och vädra på kvällen eller natten och försök att skapa korsdrag. Se till att ha alla innerdörrar öppna under dagen så att värmen från dagen inte lagras och så går det snabbare att få svalt på kvällen.

3. Fläktar
Om du har en fläkt ställ den lågt och rikta uppåt så den svalare luften vid golvet kommer uppåt. Placera gärna fläkten vid ett fönster när du vädrar så att sval luft hämtas från det öppna fönstret. Även en skål med is framför fläkten skapar ytterligare svalka.

4. Duscha kallt och lufttorka innan du lägger dig. 

Radon

Familjebostäder driver ett radonarbete för att säkra inomhusmiljön för våra hyresgäster. Arbetet består av bland annat radonmätningar, information till hyresgäster samt radonsänkande åtgärder för att säkerställa att radongashal-ten är under riktvärdet på 200 Bequerel per kubikmeter (Bq/m3). Arbetet utförs enligt metodbeskrivning från Strålsäkerhetsmyndigheten och riktlinjer från Miljöförvaltningen i Göteborg.

Så kan du sänka radongashalterna i din lägenhet

Radon är en gas som man kan ventilera bort. Genom att ha en bra ventilation i din lägenhet kan radongashalterna hållas låga. För att ventilationen ska fungera som avsett är det viktigt att luften obehindrat kan flöda genom lägenheten. Luften tas in genom tilluftsventilerna, vilka ofta sitter i närheten av fönstren i sovrum och vardagsrum. Luften transporteras genom bostaden och går ut genom frånluftsventilerna, vilka vanligen finns i badrum och kök. Mellan rummen måste luften kunna passera även då dörren är stängd, vilket ofta löses genom att det finns luftspringor under eller över innerdörrarna.

Här finns ytterligare information för nedladdning: Infoblad radon