Disk- och tvättmaskin

I en del av våra lägenheter finns det tvätt- och diskmaskiner och i en del är det förberett med anslutningar för att du ska kunna koppla in din egen disk- eller tvättmaskin. Dock inte i alla, och i vissa lägenheter är det inte heller praktiskt möjligt.

En person står på en stege framför en ljus tapet. Det är bara benen som syns.

När det ingår maskiner i lägenheten:

Om du hyr en lägenhet där det ingår disk- eller tvättmaskin är det viktigt att ta eget ansvar när det kommer till användande, skötsel, och regelbunden rengöring för att inte maskinen ska gå sönder och således du inte ska bli debiterad för felhantering.

När det är förberett för inkoppling:

Om du hyr en lägenhet där det är förberett med el- och vattenanslutningar så kan du använda din egen disk- eller tvättmaskin. Du ombesörjer själv inkopplingen och ansvarar för att den blir utfört på rätt sätt.

Vatten- och avlopp
Det är viktigt att inkoppling av din maskin till vatten- och avloppsanslutningarna sker på rätt sätt med rätt material så det inte börjar läcka. Är du osäker på hur du ska göra är det säkrast att anlita ett VVS-företag.

Om det uppstår en skada som beror på en bristfällig inkoppling kan du bli ersättningsskyldig. Det är inte heller säkert din hemförsäkring täcker en vattenskada som uppkommit på grund av en bristfällig inkoppling.

• Under diskmaskinen ska det finnas ett läckageskydd.
• Stäng av vattenkranen efter användning.
• Kontrollera fortlöpande anslutningarna så du upptäcker ifall de börjar läcka.

Elanslutning med stickpropp
För elen finns ett särskilt uttag installerat där du ska ansluta stickproppen på din maskin. Använd inte skarvsladd eller förgreningsdosa och använd inte något annat uttag än just det som är till för maskinen.

Fast elanslutning av tvättmaskin
Förr var det vanligt att tvättmaskiner inte hade någon stickpropp och därför finns fortfarande lägenheter där elanslutningen för tvättmaskin är konstruerad för fast anslutning.

Om du vill använda den fasta anslutningen gäller följande:
Att fast ansluta eller koppla loss en tvättmaskin är ett elinstallationsarbete som enligt lag måste utföras av ett registrerat elföretag eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet. Ett registrerat elföretag hittar du med hjälp av Elsäkerhetsverkets webbtjänst Kolla elföretaget! och verksamhetstypen ska vara Bostäder (elsakerhetsverket.se).

Om din maskin har stickpropp, kontrollera om tillverkaren av tvättmaskinen medger att sladden kapas och ansluts fast. Om du klipper bort stickproppen på en produkt som tillverkaren inte medger är lämplig för den typen av installation kan du ha brutit CE-märkningen. Var uppmärksam på detta och läs tillverkarens anvisningar noggrant!

När det inte är förberett för inkoppling:

Om du hyr en lägenhet där det inte är förberett med el- och vattenanslutningar och du vill ha möjlighet att kunna använda din egen disk- eller tvättmaskin kan du eventuellt göra ett tillval mot en extra kostnad varje månad.

Kontakta kundservice så bokar vi ett möte där vi kommer och gör en förbesiktning för att bedöma om dina önskemål går att genomföra. Vår strävan är att så långt det går kunna uppfylla era önskemål, men ibland kan vi tyvärr inte det. Det kan bero på att den fastighet eller lägenhet ni bor i har tekniska begränsningar.

OBS! Du får inte själv göra installationer. Ändring av lägenhetens elanläggning eller vattensystem får utföras endast av Familjebostäders personal eller av Familjebostäder anlitat företag.

Om det är möjligt att genomföra och du väljer att göra ett tillval ombesörjer vi installation av anslutningar för vatten- och avlopp samt ett eluttag där du kan koppla in din maskin. Däremot igår inte någon maskin så den köper du själv.

Du ombesörjer själv för inkoppling av maskinen och ansvarar för att den blir utfört på rätt sätt. Läs om det i avsnittet När det är förberett för inkoppling längre upp på den här sidan.