Värme- och vattenavbrott

Är du utan värme eller vatten i din lägenhet?

Kontrollera först om det är några planerade eller akuta vattenavstängningar i ditt område. Har du frågor kring vattenavstängningar kan du kontakta Kretslopp och vattens driftcentral på telefonnummer:  031-368 70 70

Vid planerade avstängningar så försöker vi få upp information i trapphuset i god tid. Men det kan hända att det blir akuta vatten- och elavbrott som är svåra att förutse, och då hinner vi inte alltid informera om det i förväg. Om du inte hittar någon information om planerade avbrott bör du ringa kundservice på 031-731 67 00.

Att tänka på vid vattenavstängningar, oavsett akuta eller planerade:

• Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Ledningarna är trycksatta under hela avstängningstiden.

• Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt vattnet i kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.

• Tidsangivelserna vid avbrott är ungefärliga och kan ändras.

På Göteborg Energis hemsida kan du se driftstörningar rörande fjärrvärmen samt pågående och planerade avbrott. Du kan även välja att få avbrottsinformation direkt till mobilen. Läs mer här: www.goteborgenergi.se/kundservice/avbrott/aktuella