Brandsäkerhet

Här har vi samlat några saker du behöver känna till om lägenhetens och husets brandskydd, hur du förebygger brand och hur du ska agera vid en eventuell brand.

Förhindra brand i din lägenhet genom att:

• Regelbundet rengöra spiskåpa och filter så det hålls fria från fett.
• Stanna vid spisen när du lagar mat
• Aldrig hälla vatten i en brinnande kastrull, använd lock eller brandfilt.
• Inte lägga saker som lätt kan börja brinna på eller nära spisen.
• Inte röka på ställen där du lätt somnar.
• Inte slänga glödande aska i soppåsen.
• Hålla uppsikt på levande ljus och släcka om du lämnar rummet.
• Vara hemma och vaken om diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare är igång.
• Dra ur stickproppen till kaffekokare, hårtorkar och brödrostar osv. när de inte används.
• Byta ut trasiga elsladdar.
• Se till att teknisk utrustning som TV, datorer, ljudanläggningar har god ventilation.
• Ladda batterier (elcykel, mobiltelefon etc) på lämplig plats och under uppsikt.

Se gärna filmen ”Rädda – Varna – Larma – Släck”

Läs mer hos Brandskyddsföreningen

Kontrollera brandvarnaren

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Om det börjar brinna reagerar den snabbt på röken och varnar dig.

Familjebostäder kontrollerar att det finns en fungerande brandvarnare innan du flyttar in. Därefter är det ditt ansvar att brandvarnaren sitter på plats och fungerar under tiden du hyr lägenheten. Kontrollera regelbundet brandvarnarens funktion att genom att trycka på testknappen. Om den inte piper kan du behöva byta batteri. Om inte det hjälper kontaktar du Familjebostäder så får du en ny.

Brandsläckare och brandfilt

Vi rekommenderar att du har brandsläckare och brandfilt hemma så du själv kan släcka en liten brand innan den hinner sprida sig. Släck bara om du bedömer att du klarar det utan risk att själv skadas.

Brandsläckare och brandfilt köper du själv.

Om det börjar brinna

• Rädda – dig själv och andra som är i omedelbar fara.
• Varna – andra som hotas av branden.
• Larma – Ring 112.
Släck – branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

Om det brinner i din lägenhet

• Om det brinner i din lägenhet och du inte själv kan släcka ska lägenheten utrymmas.
• Stäng om möjligt in branden så den inte sprids.
• Det är viktigt att du stänger ytterdörren efter dig så rök och brand inte kommer ut i trapphuset.

Om det brinner någon annanstans i huset

• Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
• Använd inte hissen.
• Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du stanna kvar i lägenheten och invänta hjälp från räddningstjänsten. Lägenheten är en egen brandcell.
• Behöver du evakueras hjälper räddningstjänsten dig att ta dig ut genom ett fönster eller balkong.

Brandskyddsregler

Gemensamma ytor

• Vid brand är trapphuset en utrymningsväg för dig och dina grannar och räddningstjänstens väg in. Det är därför inte tillåtet att ställa saker i trapphuset.
• För att minska risken för anlagda bränder är det inte tillåtet att lämna eller förvara något brännbart i trapphuset eller i vinds- och källargångar.
• Håll dörrar till soprum, källare och vindar låsta.
• Motorcyklar får endast parkeras på p-plats, inte i portaler, på gårdar eller utmed husfasaderna.
• Mopeder får inte ställas mot husfasader eller i entréer och trapphus
• Tänd inga fyrverkerier i närheten av hus eftersom det finns risk att de hamnar på balkonger, i fönster eller andra ställen där de kan orsaka brand.
• Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkongen eller i närheten av husfasad eller annat som kan börja brinna.
• När du har grillat på anvisad plats måste du se till att grillkol och aska är ordentligt släckt innan du lägger det i soporna.

Brandfarlig vätska eller gas

• I vinds- eller källarförråd får ingen brandfarlig vätska eller gas förvaras.
• I lägenheten är det tillåtet att ha endast en liten mängd av till exempel sprayburkar, tändvätska eller dylikt. Förvara inte mer än det du absolut behöver.
• I garage får endast fordonets tank och en reservdunk förvaras.

Hemförsäkring – för din egen skull

När du bor hos oss är du skyldig att teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen hjälper dig ekonomiskt om olyckan skulle vara framme. Om det till exempel har brunnit hos dig eller din granne och du inte kan bo i din lägenhet så är det hemförsäkringen som hjälper dig med annat boende under tiden sanering och reparation pågår.