Tynnered

Här var en gång åkermark och nu finns här fyravåningshus i rött tegel och hus i ljus puts från 1970-talet.

I det område som Familjebostäder kallar för Tynnered ingår bostäder runt Opaltorget samt Kumleskärsgatan och Önneredsbyväg. Gatorna ligger geografiskt med en bits mellanrum men det är samma arbetsgrupp som förvaltar alla lägenheterna, de utgår från Grevegårdsvägen 194.

Runt Opaltorget
Hela området är typiskt miljonprojektområde som byggdes under mitten av 1960-talet då visionen var man i Sverige skulle bygga en miljoner bostäder på väldigt kort tid med räta former och upprepningar. De stora ytorna på gårdarna gjordes bilfria och täcktes ofta med stora gräsytor, asfalt och betong.Idag pågår omfattande renovering i hela området både i utemiljöer, på fasader och inne i lägenheterna.

“Röda” området
Är byggt 1965-1966, här finns adresserna Grevegårdsvägen 200-242, Opalgatan 1-125 och Bronsåldersgatan 40-80. Husen är i rött tegel med balkongfronter av plåt, de är fortfarande i ursprungligt utformning och ritades av Johan E. Tuvert på Ragndal och Tuvert Arkitektkontor.

“Vita” området
Är byggt 1966-1967 men byggdes om både in- och utvändigt under tidigt 1990-tal. Förändringen innebar bland annat att man bytte ut de ursprungliga ytterväggarna av sjösten mot dagens ljust målade betongskivor i gräddgult och persikofärg.

Under 2019 har nya hus byggts längs med Kastanjeallén. Innergårdarna är helt bilfria och både skogen och havet finns runt knuten. På Opaltorget finns mataffär och småbutiker. Alla lägenheter har balkong eller uteplats.

Adresser

Bronsåldersgatan, Grevegårdsvägen, Opalgatan

Områdeskontor – Grevegårdsvägen 194
Vardagar kl 8.00 – 11.00
Tisdagar även öppet 14.00 – 16.00

Kollektivtrafik

Från Opaltorget går flera spårvagnar samt buss. På Västtrafiks hemsida kan du läsa mer om hur du åker kollektivt i Göteborg.