Sandarna

Väster om Kungsladugård ligger Sandarna. Området byggdes på 1930-talet och kom att bli ett av de första att präglas av funktionalismens idéer.

Huslängorna på fyra och fem våningar har ljusa putsfasader och dagsljuset utnyttjas till fullo. Sandarna är mer kuperat än exempelvis Kungsladugård. Här är naturen i hög grad närvarande.

Adresser

Asperögatan, Jordhyttegatan