Backa

I slutet av 1800-talet kallades Backa för ”Hisingens trädgård” och var en bördig jordbruksbygd. Nu ingår området i Selma stad och Selma Lagerlöfs Torg får en ny kostym.

Ett fint parkstråk med både lekytor och utrymme för avkoppling följer området. Här finns trevåningshus i rött tegel med stora balkonger och uteplatser och gräsytor framför, liksom mindre men yteffektiva lägenheter i ett högre hus.

Här kan du läsa mer om våra nya lägenheter i Selma Stad!

Adresser

Gåsagången, Lisa Sass gata, Havssilvers Gränd, Charlotte Löwenskölds Gränd, Dunfins Gata, Nils Holgerssons Plats, Litteraturgatan och Nils Holgerssons gata.

Områdeskontor – Akkas gata 5
Vardagar kl 8.00 – 9.00

Kollektivtrafik

Från hållplatsen Selma Lagerlöfs Torg kan du ta buss 18, 19, 45 och 143. Hållplatsen Lisa Sass gata trafikeras av buss 40. På Västtrafiks hemsida kan du läsa mer om hur du åker kollektivt i Göteborg.