Eriksbo

Genom Eriksbos kuperade ravinlandskap slingrar sig Lärjeån som korsas av vackra gamla träbroar.

Lövträd av alla sorter kantar stränderna och här finns flera fina vandringsleder. Mellan trevåningshusen finns generösa grönytor fria från biltrafik. De flesta har balkong eller uteplats.

Adresser

Eriksbo Västergärde, Eriksbo Östergärde, Hjällbogärdet