Bergsjön centrum

Här finns närhet till både natur och kultur och Bergsjöbadet ligger alldeles i närheten. Här finns hus från olika epoker, några med kulturminnesmärkta balkonger.

Några av husen är renoverade miljonprogramshus och andra byggda på 2020-talet. Mellan husen finns stora grönytor som inbjuder till lek och avkoppling. I centrumhuset på torget finns service och butiker.

Adresser

Merkuriusgatan, Tellusgatan, Rymdtorget, Saturnusgatan, Jupitergatan

Kollektivtrafik

Hållplatsen Rymdtorget trafikeras av spårvagn 7 och 11. Busslinjerna 57, 58 och 74 stannar också vid Rymdtorgets busshållplats. På Västtrafiks hemsida kan du läsa mer om hur du åker kollektivt i Göteborg.