Johanneberg

Backar och funkishus sätter sin prägel på Johanneberg som ligger ovanför Götaplatsen.

På 1930-talet ansågs hyrorna så höga i Johannebergs då nybyggda funkishus att ingen ville flytta in. Idag är lägenheterna så populära att få vill flytta ut. En del hyresgäster har fäst sig vid ljuset som strömmar in i lägenheterna efter funktionalismens alla principer. Andra pratar om rummens proportioner. Några poängterar det centrala läget och någon annan vill helt enkelt inte förlora sin magnifika utsikt över centrum.

Adresser

Pontus Wiknersgatan, Richertsgatan, Rosensköldsgatan, Spaldingsgatan, Viktor Rydbergsgatan