Barns rätt till en meningsfull fritid är minst lika viktig som skolan. Just därför gör vi allt vi kan för att barnen i Bergsjön ska få möjligheten att få ha en fritid med möjligheter att hitta på olika aktiviteter när skolan är stängd.

Lights on

När klockan slår fyra så släcks vanligtvis belysningen på skolorna och barnen går hem. Men genom initiativet Lights On så fortsätter, som namnet antyder, skolornas lampor att lysa även under kvällstid. Skolorna blir till mötesplatser där barn och ungdomar i området bjuds in för att delta i allt från bakning till läxläsning och diverse idrottsaktiviteter. Läs mer

Fambobollen

Över 400 deltagare på 8 träffar. Så många har hittills deltagit när Bergsjön SK och Familjebostäder bjudit in till fotbollskvällar på Siriusgatan och i Bergsjön Centrum. Konceptet kallas för Fambobollen och syftet är att bidra till fler meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar på kvällstid samt få fler att ansluta till föreningslivet. Läs mer…

Ny mötesplats i Bergsjön

2016 inleddes dialogarbetet inför de yttre renoveringarna på Siriusgatan. Väldigt många av de synpunkter som kom in har det arbetats aktivt med; tex persienner och inglasade balkonger, bättre öppettider och rent, snyggt och tryggt. Läs mer…