Alla nyheter 20 April 2022

Lamporna tänds – för barns rätt till en meningsfull fritid

När klockan slår fyra så släcks vanligtvis belysningen på skolorna och barnen går hem. Men genom initiativet Lights On så fortsätter, som namnet antyder, skolornas lampor att lysa även under kvällstid. Skolorna blir till mötesplatser där barn och ungdomar i området bjuds in för att delta i allt från bakning till läxläsning och diverse idrottsaktiviteter.

Familjebostäder har totalt 5 anställda Lights On-koordinatorer; två i Tynnered och tre i Bergsjön. Koordinatorerna säkerställer att det finns aktiviteter på skolan för barnen att delta i varje vecka hela året runt. På så vis bidrar Familjebostäder till att barnen i området kan få en värdefull fritid. 

– Genom Lights On så vill vi säkerställa att alla barn kan ha en meningsfull fritid och hitta ett tryggt sammanhang att utvecklas inom. För ett barns fritid är minst lika viktig som skolan, säger Virena Lyckegård, Utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön.

Ett tillfälle att träffa nya vänner

Lights On-koordinatorn Ann arbetar på Socialförvaltningen Nordost, på enheten är välfärd och fritid, fast mesta delen av sin arbetstid spenderar hon ute bland skolorna i Bergsjön. 

– Mitt arbete handlar mycket om att bygga relationer med eleverna. Jag lyssnar på deras önskan om aktiviteter sen anordnar jag så att någon förening med rätt kompetens kan komma till skolan och genomföra aktiviteten, säger Ann

– Det är väldigt värdefullt för barnen och ungdomarna att de får vara med att påverka vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. Genom Lights On får de möjlighet att hitta nya intressen och umgås och träffa nya vänner i en trygg miljö bland vuxna personer, fortsätter hon.

Vill uppmuntra till föräldraengagemang

Lights On uppmuntrar också föräldrar att komma och delta på aktiviteter. På Gärdmosseskolan finns exempelvis Föräldra- och barngympa, som Hälsoteket håller i.

– En viktig del i vårt arbete är att komma i kontakt med föräldrar och att skapa ett större föräldraengagemang. Antingen genom att uppmuntra föräldrarna till att delta i aktiviteter, som i exempelvis föräldra-och barngympan, eller att de är med och håller i egna aktiviteter, säger Ann.


Om Lights On i Göteborg

Lights On finns på tio skolor i Göteborg och ingår som en del i Framtidens och Familjebostäders arbete för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Målet med Lights On är att barn och unga i Göteborg ska få mer jämlika uppväxtvillkor.

Läs mer och ta kontakt med Lights on-koordinatorer