Social utveckling

Ett socialt hållbart område kan beskrivas med att människor där lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Här finns hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

För Familjebostäder handlar det i korta ord om att våra boende ska trivas, de ska känna sig trygga i sin bostadssituation. Vi är noga med att berätta om förändringar och vi ger möjlighet till inflytande och delaktighet. Om man trivs i sitt område kan det bidra till man har det bättre i andra delar av sitt liv som sysselsättning, hälsa, skola, det sociala livet.

Sedan många år tillbaka har vi prioriterat vårt sociala arbete och åtagande i Bergsjön, nu har vi även Tynnered som prioriterat område. Under de kommande åren ska vi bidra med allt vi kan för att förbättra vår förvaltning, bygga om där det behövs, bidra till nyproduktion och inte minst initiera och vara delaktiga i olika sociala satsningar för att våra hyresgäster ska få så bra möjligheter som möjligt till utbildning, sysselsättning och bättre hälsa.

I vår meny kan du läsa flera exempel på olika satsningar vi gör i våra områden.