Utveckling Tynnered

I Tynnered görs särskilda satsningar för att skapa ett tryggt och attraktivt område. Vi har särskilt stort fokus på en positiv utveckling för områdets barn och unga.

Familjebostäders område i Tynnered består av adresserna Grevegårdsvägen, Opalgatan och Bronsåldersgatan. Det byggdes under mitten av 1960- talet och är ett typiskt miljonprogramområde. De stora ytorna på gårdarna gjordes bilfria och täcktes ofta med stora gräsytor, asfalt och betong.

Med åren blev området nedgånget, utveckling uteblev och förstörelse och kriminalitet kunde bre ut sig. 2017 kom Tynnered med på Polisens lista över särskilt utsatta områden.

2019 bestämde Framtidenkoncernen där Familjebostäder ingår att det 2025 inte skulle finnas några särskilt utsatta områden i Göteborg. Med hjälp av strategier, stora satsningar och goda investeringar lyckades Tynnered hösten 2021 kliva av Polisens lista och klassas nu i stället som ett riskområde.

Stadsutveckling

I den större satsningen som vi gör har vårt uppdrag utökats från att tidigare ha varit mer fokuserat på hårda värden som våra fastigheter till mjuka värden som socialt arbete. Vi fokuserar nu på att sätta in insatser där de gör skillnad på riktigt, på skolresultat, fritidsaktiviteter och jobb, men också på att investera stort för att göra Tynnered till en attraktiv stadsdel. Målet är en stadsdel fylld av liv, framtidstro och trygghet. Läs mer om våra insatser inom stadsdelsutveckling här.

Trygg förvaltning

De senaste åren har vi arbetat hårt för att förbättra den faktiska miljön i och utanför våra bostäder. Det har gett väldigt bra resultat enligt vår senaste hyresgästenkät där både den faktiska och upplevda tryggheten förbättrats. För att få en tryggare förvaltning har vi trygghetssäkrat våra fastigheter genom inventering, beröringsfri belysning och elektroniska lås i snart hela området. Alla gemensamma utrymmen är uppfräschade och ommålade.

Våra trygghetsvärdar säkerställer att det finns personal i området alla dagar i veckan och de rapporterar regelbundet in fel och brister som upptäcks på våra fastigheter. Så snart klotter upptäcks ska det saneras inom 24 timmar. Trygghetsvärdarna ger också en trygghet till våra hyresgäster som alltid kan kontakta dem vid behov.

Vi tar också ett helhetsgrepp för att få bukt med sophantering och nedskräpning. Genom insatser som ger bättre förutsättningar att sortera rätt samt genom bättre och tydligare information. För att miljöhusen ska kännas tryggare ska fönster sättas in och delvis byggas om.

Fokus på rätt saker

I vår senaste hyresgästenkät fick vi väldigt fina betyg av våra hyresgäster. Trivsel, trygghet och attraktiviteten har höjts rejält. Vi har höjt våra betyg i stort sett alla kategorier vilket vi är väldigt glada, det visar att vi är på väg i rätt riktning och ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Fakta om Tynnered

Familjebostäders område i Tynnered ligger i västra Göteborg. Lägenheterna ligger runt Opaltorget med service som apotek, vårdcentral, stor livsmedelsbutik och närhet till spårvagn och buss. Läget ligger endast en cykeltur från havet och en kort spårvagnstur till Frölunda torg, Linnégatan och City.

Här finns boende i alla åldrar men de flesta är mellan 33-44 år och arbetar inom vård och sociala tjänster. Förutom vanliga hyresrätter finns här boende med särskilt stöd, trygghetslägenheter och studentlägenheter.

Vid våra fastigheter finns fina och frodiga gårdar med grönska runt om. I området finns många barn och i närområdet finns flera förskolor och skolor.

Familjebostäder förvaltar 1686 lägenheter i Tynnered runt Opaltorget och här bor ungefär 3800 hyresgäster. Majoriteten av fastigheterna är sedan mitten av 60 talet. Under de senare åren har även tre nya fastigheter med 152 lägenheter tillkommit.

Källa fakta: Statistik och Analys, 2020 och 2021 Stadsdelskontoret, Göteborgs Stad.