Utveckling Tynnered

I Tynnered görs särskilda satsningar för att skapa ett tryggt och attraktivt område. Vi har särskilt stort fokus på en positiv utveckling för områdets barn och unga.  

Våra satsningar tillsammans med andra aktörer i området har redan fått och kommer fortsätta ha stor påverkan på utvecklingen i Tynnered.

Så arbetar vi

Under 2021 finns trygghetsvärdar i området på kvällar och helger. De rör sig i området och har skapat en bra kontakt med boende samtidigt som de regelbundet rapporterar om något behöver åtgärdas. Vi målar om samtliga trappuppgångar och allmänna utrymmen som tvättstugor, källare. Miljöhus förses med beröringsfri belysning och elektroniska lås. I hela området har buskage röjts, grenats ur och träd har klippts ner. Utemiljön upplevs nu tryggare och är mer estetisk tilltalande. 

Socialt ansvar

Vi har fördjupat och förbättrat samarbeten för läxhjälp, dels i egen regi genom Fastighetslabbet och på skolor i området tillsammans med Räddningsmissionen. I vår fastighet på Opalgatan har en ny skola startat, Communityskolan som drivs av Räddningsmissionen, de erbjuder även sociala satsningar efter skoltid för både barn, unga och deras föräldrar. Här kommer vi hitta flera sätt att samverka oss emellan. 

Destination Tynnered

I ett nytt samarbete med Stena Fastigheter och Volvo Cars formas nu ett attraktivt Tynnered med framtidstro. Vi kallar det ”Destination Tynnered” – stort fokus på skola, fritid och hållbar stadsutveckling. Samarbetet har redan under det första året gett tredubblade sommarjobb, fler dagar med frukost för barn i skolan och påbörjade insatser med jobbaktiviteter. 

På sikt ska Tynnered bli en attraktiv plats och destination där boende vill bo kvar och besökande gärna reser till.