Bra start i arbetslivet

För oss på Familjebostäder är det viktigt att kunna erbjuda ungdomar en bra start i arbetslivet. Genom olika insatser hjälper vi unga att få en första rad i sitt cv, arbetserfarenheter och kontakter som kan användas till rekommendationer.

Ett första jobb

När vi för sex år sedan, 2017, behövde personal till en lokal insats i Tynnered om matsortering, anställde vi ungdomar som boende i området. Som miljöinformatörer fick de ansvara för planering och bemanning själva. Ungdomarna fick en utbildning av Kretslopp och vatten och därefter bestod arbetet i att knacka på alla Familjebostäders dörrar i Tynnered och informera om hur man på bästa sätt sorterar sina sopor. När man är 16-17 år kan det vara en utmanande uppgift att knacka på hos främlingar. Det krävs mod. Men ungdomarna klarade jobbet galant.

Se filmen om Anna, Maria och Salma som berättar om deras första jobb och hur det har hjälpt dem vidare i arbetslivet:

Pluggjobb

Varje år erbjuder vi ungdomar sommarjobb. Hos Familjebostäder i Tynnered finns en ny variant som heter Pluggjobb. Här har högstadieelever som riskerar att inte klara sina betyg i behörighetsgivande ämnen, (tidigare kärnämnen) inför gymnasiet en möjlighet att komma i kapp .

Pluggjobb betyder att eleverna studerar på förmiddagen och arbetar i utemiljön på Familjebostäders gårdar under eftermiddagen. Det ger motivation att fokusera på studierna och viktiga erfarenheter för framtida arbetsliv.

Eleverna handleds av pluggcoacher som till vardags är lärarstudenter och beteendevetare. Vi har hunnit pröva metoden under sommarlovet, höstlovet och påsklovet med 10 elever vid varje tillfälle. Alla elever har var varit nöjda efter sina jobbperioder och tyckte det var värt att missa loven för att komma i kapp med skolarbetet.