Förvaltning och medarbetare

Förvaltning

Familjebostäders förvaltning i Tynnered utgår från Grevegårdsvägen 194 där expedition för hyresgäster och leverantörer finns. Området Tynnered som ligger i Opalområdet har 1686 lägenheter och 3800 hyresgäster.

Alla medarbetare, bovärdar, miljövärdar, områdeschef, teknisk förvaltare, utvecklingschef, utvecklingsledare och kommunikatör sitter alla på samma ställe. Lokalerna börjar bli trånga eftersom personalstyrkan har dubblats de två senaste åren. Förhoppningen är att man ska hitta en ny lokal där hela styrkan får plats. Att alla sitter ihop i samma lokaler är en viktig ingrediens för att gruppen ska känna sig som en hel grupp.

Sedan två år tillbaka är hela gruppen engagerad i den stora satsning som görs i Familjebostäders prioriterade områden. Alla bidrar på sitt sätt för att rusta upp lägenheter, gemensamma utrymmen, utemiljön och vara tillgängliga för hyresgästerna på bästa sätt. Satsningen skapar engagemang och delaktighet.

Medarbetare

Träffa Nora Tatrai som började jobba som bovärd i Tynnered 2021 efter att ha gått ur Fastighetsförvaltarutbildning på John Eriksson skolan. ’Det är ett viktigt jobb som jag är stolt över att få utföra säger Nora. I området där hon jobbar finns det många kvinnor i lägenheterna som uppskattar när det kommer en kvinna som utför serviceärenden.